Kont nedir Kont; bir tarih terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Binaların üstüne atılan kiriş. Bir iki metre boyunda kesilmiş ağaç, tomruk. Kont, bir soyluluk unvanı. Kontun eşine veya kont konumunda...

 
 
 

Kontagiyöz hastalık nedir ne demek

Kontagiyöz hastalık nedir Kontagiyöz hastalık; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bulaşıcı hastalık. Temas yoluyla bulaşabilen hastalık. Hastalı : Hastalıklı Hasta : Hastalık, kaza veya yaralanma dolayısıyla...

Kontagiyöz kısrak metritisi nedir ne demek

Kontagiyöz kısrak metritisi nedir Kontagiyöz kısrak metritisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bulaşıcı kısrak metritisi. Metritis : Tüm döl yatağı duvarının yangısı. Akut metritis olgularının çoğu tedaviye karşı...

Kontajiyöz nedir ne demek

Kontajiyöz nedir Teknik terim anlamı: Bulaşıcı. Kont : Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse. Derebeyi. Batı toplumunda erkekler için kullanılan bir soyluluk unvanı Bulaşıcı : Birinden başkasına geçen, bulaşan, sâri. Bula : Yeng...

Kontak anahtarı nedir ne demek

Kontak anahtarı nedir Kontak anahtarı, bir aracın elektrik [#kontrol edilebilmesine imkân tanıyan eleman. Anahtar : Vesile, araç, vasıta. Notaların müzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunmasını sağlamak için port...

Kontakt dermatitisi nedir ne demek

Kontakt dermatitisi nedir Kontakt dermatitisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Temas dermatitisi. Derma : Temriye, egzama. Deri Dermatitis : Deri yangısı. Dermatit : Deride görülen her çeşit iltihaplı has...

Kontakt inhibisyon nedir ne demek

Kontakt inhibisyon nedir Kontakt inhibisyon; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Temas engeli. İnhibisyon : [bkz: engelleme]. Bir işlevin veya etkinliğin önlenmesi, durdurulması. Kimyasal reaksiyonun yavaşlat...

Kontakt zehirleri nedir ne demek

Kontakt zehirleri nedir Kontakt zehirleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Temas zehirleri. Kont : Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse. Derebeyi. Batı toplumunda erkekler için kullanılan bi...

Kontaminant nedir ne demek

Kontaminant nedir Kontaminant; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bulunması istenmeyen madde veya madde karışımları. Saf mikroorganizma veya hücre kültürüne kazara bulaşmış istenmeyen mikroorganizmal...

Kontagiyöz agalaksi nedir ne demek

Kontagiyöz agalaksi nedir Kontagiyöz agalaksi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Süt kesen hastalığı. Agala : Kil yerine kullanılan beyaz toprak. Hayvan üzerinde buğday sapı taşımak için kullanılan ve sahra ...

Kontagiyöz ektima nedir ne demek

Kontagiyöz ektima nedir Kontagiyöz ektima; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bulaşıcı ektima. Ekti : Her yiyeceği canı çeken. Anası ve babası olmayan veya atılmış, bırakılmış çocuk. Anası ölüp başka bir ko...

Kontagiyöz indeksi nedir ne demek

Kontagiyöz indeksi nedir Kontagiyöz indeksi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Belli bir popülasyonda hastaların, hastalığa yakalanmaya eğilimli olanlara oranı. İndeks : Dizin. Gösterge Kont : Roma imparat...

Kontagiyöz mikroorganizmalar nedir ne demek

Kontagiyöz mikroorganizmalar nedir Kontagiyöz mikroorganizmalar; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Öncelikle meme içi ve üzerinde yaşayan, sağımla inekten ineğe yayılan, etkili sağım öncesi hijyen, usule uygun sağım...

Kontak nedir Kontak; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Kontak" ile ilgili cümle Kontak açmak : Bir taşıtın motorunu çalıştırmak için kontak anahtarını çevirerek elektrik devresini açmak. Kontak atmak : Dengeyi kaybetmek, sinirlen...

Kontak lens nedir ne demek

Kontak lens nedir Kontak lens; kökeni ingilizce dilinden gelmektedir. Kontak : Karşıt elektrik taşıyan iki maddenin birbirine dokunması, temas. Motorlu araçları çalıştırmaya yarayan düzenek. Ruh sağlığı yerinde olmayan, dengesiz. Bağlantı, ...

Kontakt engeli nedir ne demek

Kontakt engeli nedir Kontakt engeli; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Temas engeli. Engel : Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap. Engelli koşularda, he...

Kontakt metastazı nedir ne demek

Kontakt metastazı nedir Kontakt metastazı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Temas metastazı. Kont : Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse. Derebeyi. Batı toplumunda erkekler için kullanılan bi...

Kontaktus nedir ne demek

Kontaktus nedir Kontaktus; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dokunma, temas. Kont : Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse. Derebeyi. Batı toplumunda erkekler için kullanılan...

Kontaminasyon nedir ne demek

Kontaminasyon nedir Kontaminasyon; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: bulaşma]. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bulaşma. Teknik terim anlamı: Bulaşma. Kontaminasyon İngilizcedeki Contamination ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim