Put nedir Put; kökeni farsça dilinden gelmektedir. "Put" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Yaklaşık olarak 16 kg.lık tahıl ölçüsü...

 
 
 

Put a crimp in nedir ne demek

Put a crimp in nedir : Koymak. İndirmek. Söylemek. Yatırım yapmak. Yatırma. Fırlatma. Neşretmek. Atış. Söndürmek. Para koyma. A : Herhangi bir. İngiliz al...

Put a stop to nedir ne demek

Put a stop to nedir English: Let's put a stop to this discussion. Turkish: Bu tartışmaya bir son verelim. English: We'll put a stop to it. Turk...

Put across nedir ne demek

Put across nedir : Sormak. İndirmek. Koymak. Atış. Yatırım yapmak. Menetmek. Neşretmek. Fırlatma. Bırakmak. Atfetmek. Across : Karşısında. Çaprazlama....

Put an animal down nedir ne demek

Put an animal down nedir : Koymak. Atış. Bırakmak. Fırlatma. Para koyma. Sormak. Söylemek. Yatırma. Atfetmek. Yatırım yapmak. An : Sesli harf ile başlayan kel...

Put and call option nedir ne demek

Put and call option nedir : Para koyma. Hamle. Fırlatma. Söndürmek. Söylemek. Menetmek. Atış. Yatırım yapmak. Yatırma. Sormak. And : Ve. Da. De. Daha sonra. Üs...

Put away nedir English: He put away his toys. Turkish: O, oyuncaklarını kaldırdı. English: Ali put away his clothes. Turkish: Ali elbisele...

Put by nedir : Neşretmek. Sormak. Para koyma. Atfetmek. Hamle. Söylemek. Menetmek. Bırakmak. Yatırma. Yatırım yapmak. By : İkincil. İkinci dereced...

Put down nedir English: Ali put down his spoon and picked up a fork. Turkish: Ali kaşığını yere koydu ve bir çatal aldı. English: Ali put down ...

Put etmek nedir ne demek

Put etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağacın dalını gövdeye yakın yerinden kesmek. Etme : Etmek işi Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarflarıy...

Put forward nedir ne demek

Put forward nedir English: Barry Taylor's name has been put forward for the post of chairman. Turkish: Barry Taylor'un ismi başkanlık makamı için ...

Put in nedir English: Ali adjusted the seat, put in the key, and then drove away. Turkish: Ali koltuğu ayarladı, anahtarı taktı, ve sonra uza...

Put in for nedir ne demek

Put in for nedir English: I put in for more overtime. Turkish: Daha fazla ek mesai için başvuruda bulundum. English: She put in for a raise. ...

Put in parentheses nedir ne demek

Put in parentheses nedir : Fırlatma. Atfetmek. Hamle. Koymak. Söylemek. Para koyma. Atış. Söndürmek. Bırakmak. Sormak. In : Olarak. İçeriye. Mevsimi gelmiş. İ...

Put in prison nedir ne demek

Put in prison nedir English: He was put in prison. Turkish: O hapseneye atıldı. English: Ali should be put in prison. Turkish: Ali ceza evine k...

Put in time on nedir ne demek

Put in time on nedir : Atfetmek. İndirmek. Para koyma. Bırakmak. Atış. Söndürmek. Yatırım yapmak. Fırlatma. Hamle. Yatırma. In : Da. Olarak. Halinde. İçin...

Put into circulation nedir ne demek

Put into circulation nedir : Neşretmek. Atış. Fırlatma. Yatırım yapmak. Menetmek. Hamle. Bırakmak. Para koyma. İndirmek. Yatırma. Into : -e. Haline. E. Şekline....

Put into effect nedir ne demek

Put into effect nedir English: His theories were put into effect. Turkish: Onun teorileri yürürlüğe girmiştir. : Neşretmek. Para koyma. Fırlatma. Haml...

Put money on nedir ne demek

Put money on nedir : Yatırma. Yatırım yapmak. Menetmek. Neşretmek. Hamle. Söylemek. Fırlatma. Para koyma. Söndürmek. Sormak. Money : Para. İktisat, ekon...

Put of more nedir ne demek

Put of more nedir : Sormak. Söylemek. Menetmek. Para koyma. Atfetmek. Atış. Yatırma. Fırlatma. Bırakmak. Yatırım yapmak. Of : In. Hakkında. Yüzünden. -...

Put a bold face on nedir ne demek

Put a bold face on nedir : Menetmek. İndirmek. Söylemek. Yatırma. Koymak. Sormak. Para koyma. Neşretmek. Yatırım yapmak. Bırakmak. A : İngiliz alfabesinin bir...

Put a call through nedir ne demek

Put a call through nedir : Para koyma. Hamle. Koymak. Söylemek. Bırakmak. İndirmek. Yatırma. Fırlatma. Atış. Neşretmek. A : La (müzik terimi). En yüksek not. ...

Put a light to nedir ne demek

Put a light to nedir : Söylemek. Sormak. Yatırma. Bırakmak. Neşretmek. Yatırım yapmak. Para koyma. Menetmek. Söndürmek. Koymak. A : Atom ağırlığı. Belirli...

Put about nedir ne demek

Put about nedir : Menetmek. Söndürmek. Para koyma. İndirmek. Bırakmak. Söylemek. Atfetmek. Yatırma. Koymak. Neşretmek. About : Yaklaşık. Üstünde. Şur...

Put an animal away nedir ne demek

Put an animal away nedir : İndirmek. Para koyma. Yatırım yapmak. Neşretmek. Yatırma. Fırlatma. Hamle. Sormak. Söndürmek. Atış. An : Bir (ünlülerden önce). Ana...

Put an animal to sleep nedir ne demek

Put an animal to sleep nedir : Atış. Sormak. Yatırım yapmak. Söylemek. Koymak. Neşretmek. Atfetmek. Söndürmek. Menetmek. Fırlatma. An : Bir (ünlülerden önce). (he...

Put aside nedir ne demek

Put aside nedir English: They have decided to put aside old wounds. Turkish: Geçmişin yaralarını aşmaya karar verdiler. English: He put aside th...

Put back nedir English: If you aren't careful about what you eat, you'll put back on all the weight that you spent so much time losing. Turkish...

Put davarı nedir ne demek

Put davarı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kışın parayla bakılmaya verilen davar. Dava : Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına ba...

Put down for nedir ne demek

Put down for nedir : Fırlatma. Menetmek. Sormak. Para koyma. Hamle. Bırakmak. Koymak. İndirmek. Atış. Atfetmek. Down : Düşürmek. Yıkmak. Aşağısında. Yer...

Put forth nedir ne demek

Put forth nedir : Atış. Koymak. İndirmek. Fırlatma. Hamle. Para koyma. Menetmek. Yatırım yapmak. Neşretmek. Söylemek. Forth : Açığa. İleri. Dışarıya ...

Put heads together nedir ne demek

Put heads together nedir : Atfetmek. İndirmek. Neşretmek. Yatırım yapmak. Söndürmek. Yatırma. Fırlatma. Sormak. Atış. Koymak. Heads : (madeni paralarda) tura....

Put in an appearance nedir ne demek

Put in an appearance nedir : Hamle. Menetmek. Neşretmek. İndirmek. Yatırım yapmak. Sormak. Yatırma. Fırlatma. Atfetmek. Atış. In : İçinde. İktidardaki. İçeriye....

Put in order nedir ne demek

Put in order nedir : Atfetmek. İndirmek. Neşretmek. Söylemek. Sormak. Hamle. Yatırım yapmak. Bırakmak. Atış. Menetmek. In : İçeriye. İçinde. İçine. Dahi...

Put in pledge nedir ne demek

Put in pledge nedir : Yatırma. Atfetmek. Para koyma. Atış. Koymak. Sormak. Yatırım yapmak. Hamle. Söndürmek. İndirmek. In : Halinde. Tutulan. Dahili. İçe...

Put in the shade nedir ne demek

Put in the shade nedir : Atfetmek. Yatırım yapmak. Menetmek. Fırlatma. Neşretmek. Koymak. Para koyma. İndirmek. Hamle. Söndürmek. In : İktidardaki. Gelmiş o...

Put into nedir English: What did Ali put into the bag? Turkish: Ali torbaya ne koydu? English: His theories were put into effect. Turkish:...

Put into commission nedir ne demek

Put into commission nedir : Söylemek. Bırakmak. Yatırma. Sormak. İndirmek. Atfetmek. Koymak. Para koyma. Neşretmek. Atış. Into : İçeriye. -a. Şekline. İçine. E...

Put into sirculation nedir ne demek

Put into sirculation nedir : Neşretmek. Atfetmek. Söylemek. Söndürmek. Atış. Para koyma. Fırlatma. Hamle. İndirmek. Koymak. Into : Biçimine. -e. Haline. -in içi...

Put of circulation nedir ne demek

Put of circulation nedir : Bırakmak. Yatırım yapmak. İndirmek. Neşretmek. Sormak. Söndürmek. Koymak. Para koyma. Atış. Menetmek. Of : -den övünerek bahsetmek....

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim