Trend nedir English: There's a trend these days towards small families. Turkish: Bu günlerde küçük ailelere doğru bir yönelim var. English: ...

 
 
 

Trend cycle decomposition nedir ne demek

Trend cycle decomposition nedir : Akım. Moda. Yönlence. Gelişme doğrultusu. Eğilim. Kırık doğrultusu. Yön. Eğimli olmak. Gidişat. Yönelmek. Cycle : Bir dizgede oluşa...

Trend in prices nedir ne demek

Trend in prices nedir : Modaya uygun olan. Ekonomi, madencilik, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Meyil. Kırık düzleminin yatay düzlemle kesişt...

Trend plus noise model nedir ne demek

Trend plus noise model nedir : Genel eğilim. Eğilim. Eğilim göstermek. Kırık doğrultusu. Bir gidişin, bir sürecin kısa ve uzun dönemde aldığı doğrultu ya da kazan...

Trend stationary process nedir ne demek

Trend stationary process nedir : Akım. Eğilim. Gelişme doğrultusu. Genel eğilim. Modaya uygun olan. Moda. Gidişat. Kırık düzleminin yatay düzlemle kesiştiği çizgi. ...

General trend model nedir ne demek

General trend model nedir : Genel mahiyette. Yaygın. General. Halk. Genel ilkeler. Yalpı. Komutan. Umum. Orgeneral. Trend : Genel eğilim. Gidişat. Yönelmek. Kı...

Local linear trend model nedir ne demek

Local linear trend model nedir : Lokal tren. Odaksal. Yerel. Ekspres olmayan. Kısmi. Bölgenin yerlisi. Bir odağa ilişkin, belli bir yerde oluşmuş, belli bir bölgede...

The trend of events nedir ne demek

The trend of events nedir : Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli veya spesifik...

Changing trend nedir ne demek

Changing trend nedir : Değişmişlik. Değişen. Değişerek. Değişim. Değiştirme. Mütehavvil. Bozma. Değişme. Trend : Yön. Akım. Bir tesadüfi değişkene ait değ...

Common trend nedir ne demek

Common trend nedir : Karma mal. Devletin ya da bir yerel yönetim biriminin genellikle bir köyün iyeliğinde bulunan ve tüm nüfusun yararlanmasına açık bu...

Damped trend nedir ne demek

Damped trend nedir : Gücünü azaltmak. Nemlendirmek. Sönümlü. Islatmak. Sindirmek. Hararetini azaltmak. Söndürmek. Köreltmek. Trend : Eğilim göstermek. E...

Global trend nedir ne demek

Global trend nedir : Tüm dünya ile ilgili. Geniş çaplı. Küresel. Evrensel. Tüm dünyayı ilgilendiren. Bütün dünyayı kapsayan. Toplu. Genel. Dünya çapında...

Heterogeneous trend nedir ne demek

Heterogeneous trend nedir : Ayrı cinsten. Çok yapımlı. Değişik karakterlere veya yapılara sahip olma. Tek evreli olmayan, özellikleri kesikli olarak değişen or...

Linear trend nedir ne demek

Linear trend nedir : Lineer. Çizgisel. Doğrusal. Birinci derece. Trend : Gelişme doğrultusu. Yönelmek. Moda. Yönseme. Akım. Genel eğilim. Ekonomi, maden...

Long term trend nedir ne demek

Long term trend nedir : Gözlemek. Özlemek. Can atmak. Uzun. İstemek. Susamak. Hasretini çekmek. Arzu etmek. Özlemini çekmek. Hasret kalmak. Term : Terim. V...

Neutral trend nedir ne demek

Neutral trend nedir : Sistematik. Kıvıl yükü olmayan. ekşit ya da baz olmayan. Cinsiyet organı olmayan. Tarafsız. Ilın. Etkisiz eleman. Nötr. Boşta. Reng...

Social trend nedir ne demek

Social trend nedir : Toplantı. Kendi türünden başka hayvanlarla beraber olmayı seven (hayvan). Organizmaların kümeler içinde etkileşimine ilişkin olan. ...

Time trend nedir ne demek

Time trend nedir : Belirli bir zamana göre ayarlamak. Tempo tutmak. Süre. Ayarlamak. Akıp giden olayların tekrar eden gök olaylarına göre sıralanmasın...

Trendelenburg position nedir ne demek

Trendelenburg position nedir : Statü. Memuriyet. Durmak (bir yerde). Vaziyet. Durum. Sav. Rütbe. Koymak. Vücudun, herhangi bir bölümü üzerinde, alıştırma için ald...

Trendier nedir : Moda. Enson modayı izleyen. Modaya uyan. Trendi. Eğimli. Modayı izleyen. Son moda. Trending : Eğilim belirleme. Eğimli olmak. Yönel...

Trend curve nedir ne demek

Trend curve nedir : Moda. Modaya uygun olan. Eğilim. Eğilim göstermek. Meyil. Ekonomi, madencilik, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Kırık ...

Trend cycle component nedir ne demek

Trend cycle component nedir : Akım. Yön. Eğimli olmak. Cereyan. Meyletmek. Meyil. Gelişme doğrultusu. Kırık düzleminin yatay düzlemle kesiştiği çizgi. Yönseme. E...

Trend fitting nedir ne demek

Trend fitting nedir : Genel eğilim. Moda. Kırık doğrultusu. Kırık düzleminin yatay düzlemle kesiştiği çizgi. Yönlence. Akım. Eğilim. Gidişat. Gelişme doğ...

Trend line nedir ne demek

Trend line nedir : Cereyan. Eğimli olmak. Eğilim göstermek. Yönseme. Yönlence. Moda. Kırık düzleminin yatay düzlemle kesiştiği çizgi. Kırık doğrultusu...

Trend stationary nedir ne demek

Trend stationary nedir : Yönelmek. Ekonomi, madencilik, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Moda. Eğilim göstermek. Modaya uygun olan. Bir tesadüf...

Trend stationary series nedir ne demek

Trend stationary series nedir : Akım. Moda. Bir tesadüfi değişkene ait değerlerin, belli bir zaman döneminde oluşan bir yöndeki hareketi. Yönlence. Genel eğilim. G...

Holts linear trend method nedir ne demek

Holts linear trend method nedir : Ağaçlık tepe. Yuva. Koru. Samur yuvası. Linear : Birinci derece. Lineer. Doğrusal. Çizgisel. [#Trend : Eğilim göstermek. Kırık düzl...

Stochastic trend model nedir ne demek

Stochastic trend model nedir : Stokasftik. Stokastik. Tahmini. Rastgele. Rasgele. Olasılıksal. Tesadüfi değişkenin varolduğu işlem. Trend : Yönseme. Gidişat. Yöne...

Analytic trend nedir ne demek

Analytic trend nedir : Çözümleyici. Tahlili. Analiz ile ilgili. Çözümsel. Analiz yapan yöntem. Analitik. Çözümlemeli. Trend : Yön. Bir gidişin, bir süreci...

Common stochastic trend nedir ne demek

Common stochastic trend nedir : Alelade. Devletin ya da bir yerel yönetim biriminin genellikle bir köyün iyeliğinde bulunan ve tüm nüfusun yararlanmasına açık bulu...

Curvilinear trend nedir ne demek

Curvilinear trend nedir : Eğrili. Eğrilerden oluşmuş. Eğri çizgisel. Eğrisel. Eğrilerden oluşan. Kıvrık. Eğri halinde. Eğrilerle kuşatılmış. Eğriçizgisel. Tr...

Downward trend nedir ne demek

Downward trend nedir : Geçmişe doğru. Geriye doğru. Başaşağı. Düşen. Aşağı doğru olan. Aşağı doğru. Azalan. Kötüye doğru. Aşağıya doğru olan. Aşağı inen. ...

Growth trend nedir ne demek

Growth trend nedir : Bir bitkiden sarkan dallar. Filiz. Kaynak. Büyümüş şey. Yükseliş. Ürün. Yaşlanma. Geliştirme. Fidan. Nema. Trend : Modaya uygun ola...

Linear time trend nedir ne demek

Linear time trend nedir : Lineer. Birinci derece. Doğrusal. Çizgisel. Time : Defa. Akıp giden olayların tekrar eden gök olaylarına göre sıralanmasından doğan...

Local trend nedir ne demek

Local trend nedir : Yerli. Bölgesel. Şehir içi. Gözlem yerine ya da gözlemcinin bulunduğu yere ilişkin. Kısmi. Yerel haber. Yerel gazete. Odaksal. Eksp...

Market trend nedir ne demek

Market trend nedir : Çarşı. Genel olarak alım ve satım işlemlerinin yapıldığı yer. Alıcı ve satıcıların karşılaştığı her türlü ortam. Pazar. İstek. Sata...

Polynomial trend nedir ne demek

Polynomial trend nedir : Katlıterim. Polinom. Polinomial. Çok terimli. Çokterimli. Polinomiyal. Trend : Cereyan. Moda. Kırık doğrultusu. Kırık düzleminin ya...

Stochastic trend nedir ne demek

Stochastic trend nedir : Tahmini. Olasılıksal. Stokasftik. Tesadüfi değişkenin varolduğu işlem. Rasgele. Rastgele. Stokastik. Trend : Akım. Meyil. Eğilim gö...

Trended nedir data : Eğilimsizleştirilmiş veriler. Trendelenburg position : Baş aşağı, vücut yukarı pozisyon. Trendelenburgpozisyonu. Trendelenburg...

Trendelenburgpozisyonu nedir ne demek

Trendelenburgpozisyonu nedir Trendelenburgpozisyonu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Baş aşağı, vücut yukarı pozisyon. ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim