Trend stationary türkçesi Trend stationary nedir

  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Ts.
  • Eğilim durağan.

Trend stationary ingilizcede ne demek, Trend stationary nerede nasıl kullanılır?

Trend : Yönelmek. Ekonomi, madencilik, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Moda. Eğilim göstermek. Modaya uygun olan. Bir tesadüfi değişkene ait değerlerin, belli bir zaman döneminde oluşan bir yöndeki hareketi. Akım. Yön. Yönlence. Meyletmek.

Stationary : Değişmeyen. Muayyen. Sabit. Yerleşik. Özdeş yeri özdeş büyüklüğü, özdeş biçimi ya da özdeş nitelikleri olan ve bunu koruyan niceliklerin özelliği. Olduğu gibi kalan. Stasyoner. Durgun. İşlemeyen.

Trend stationary process : Tsp. Eğilim-durağan süreç.

Trend stationary series : Eğilim durağan seri.

Trend curve : Eğilim eğrisi.

Trend cycle component : Eğilim-çevrim bileşeni.

İngilizce Trend stationary Türkçe anlamı, Trend stationary eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Trend stationary ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abc method : Abc yöntemi. Yaklaşık bootstrap güven yöntemi.

A error : A-hatası.

Abadir test : Abadir sınaması.

Aalen estimator : Aalen tahmincisi.

A b model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

A posteriori analysis : A posteriyori analiz. Ardıl çözümleme.

 

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

A priori probability : Öncül olasılık.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

Trend stationary synonyms : ts, abel blanchard model, a posteriori criteria, a posteriori information, a priori information, a priori analysis, a level, a posteriori probability.