Trend cycle component türkçesi Trend cycle component nedir

  • Eğilim-çevrim bileşeni.
  • Ekonomi alanında kullanılır.

Trend cycle component ingilizcede ne demek, Trend cycle component nerede nasıl kullanılır?

Trend : Akım. Yön. Eğimli olmak. Cereyan. Meyletmek. Meyil. Gelişme doğrultusu. Kırık düzleminin yatay düzlemle kesiştiği çizgi. Yönseme. Eğilim.

Cycle : Devir yaptırmak. Dizi. Dolaşım. Çoğalan bir değişkenin art arda gelen minimumlar ya da maksimumlar aralıkları ve bu aralıklardaki değişme biçimleri özdeş değilse bu olayın dönümünden söz edilemez. onun yerine art arda gelen her minimum ya da maksimum çifti arasındaki değişim bir çevrim olur. sözgelişi, güneş lekeleri sayısı tekrarlı olarak azalır çoğalır. bir tarihde gözlenen leke sayısı sıfır iken bir süre sonra bu sayı artar, en büyük değeri alır ve sonra tekrar sıfır olur. böylece bir çevrim tamamlanmıştır; ondan sonra ikinci çevrim başlar, başka hızda ve değerlerde çoğalır, yeniden sıfıra iner. bu da ikinci çevrimdir. güneş leke çevrimlerinin süresi 9 ile 13 yıl arasında değişir. Tur. Elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol. Bilgisayar, bilişim, uzay, iktisat, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Aşama. Yapıştırmak. Zaman.

Component : Katkı maddeleri de dahil olmak üzere, gıdanın üretiminde ve hazırlanmasında kullanılan ve son üründe bulunan maddeler. Bileşken. (tamamlayıcı) parça. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, gramer, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kimyasal bileşikleri oluşturan daha yalın bileşikler ya da öğeler. Birleştirme yoluyla kurulan birleşik kelimelerde, birleşmeye katılan kelimelerden her biri: aslanağzı «bir çiçek adı», hanımeli «bir çiçek adı», kadıngöbeği «bir tatlı türü», katırtırnağı «bir bitki adı» birleşik kelimelerinde bu birleşimi oluşturan aslan, ağız, hanım, el, kadın, göbek vb. kelimeler birer birleşen durumundadır. üretici-dönüşümlü (transfoarmational) gramerde, tabanı oluşturduğu kabul edilen ögelerden her biri. Eleman. Komponent. Bir bileşkeyi oluşturan yöneylerin her biri. Unsur.

 

Trend cycle decomposition : Eğilim-çevrim ayrıştırması.

İngilizce Trend cycle component Türkçe anlamı, Trend cycle component eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Trend cycle component ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A error : A-hatası.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

Abc method : Abc yöntemi. Yaklaşık bootstrap güven yöntemi.

Abadir test : Abadir sınaması.

Abel blanchard model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

A priori information : Öncül bilgi.

A b model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

A posteriori analysis : A posteriyori analiz. Ardıl çözümleme.

A level : Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi). A-düzeyi.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

Trend cycle component synonyms : aalen estimator, a priori analysis, a posteriori information, a priori theoretical criteria, a posteriori probability, a priori probability.