Trend cycle decomposition türkçesi Trend cycle decomposition nedir

  • Eğilim-çevrim ayrıştırması.
  • Ekonomi alanında kullanılır.

Trend cycle decomposition ingilizcede ne demek, Trend cycle decomposition nerede nasıl kullanılır?

Trend : Akım. Moda. Yönlence. Gelişme doğrultusu. Eğilim. Kırık doğrultusu. Yön. Eğimli olmak. Gidişat. Yönelmek.

Cycle : Bir dizgede oluşan ya da bir dizgenin oluşturduğu bir dizi değişikliğin her biri. (her çevrim sonunda bu değişiklik başlangıç noktasına döner. örneğin bir dalgalı akımda, en büyük pozitif akımdan en büyük negatif akıma ya da bunun tersine gidiş bir çevrimdir. bir dalgalı akımın yinelenimi, saniyedeki çevrim sayısına eşittir). (özellikle) bir elektromıknatıs dalganın tam bir salınımı; bu durumda, çevrim, radyo yineleniminin temel birimidir (kilosikl =1.000 sikl, gigasikl =1.000 megasikl. yinelenimler genellikle saniyede çevrim (c/s) ya da hertz olarak belirtilir). Belli aralıklarla aynı biçimde yinelenen olayları kapsayan dönem. Çoğalan bir değişkenin art arda gelen minimumlar ya da maksimumlar aralıkları ve bu aralıklardaki değişme biçimleri özdeş değilse bu olayın dönümünden söz edilemez. onun yerine art arda gelen her minimum ya da maksimum çifti arasındaki değişim bir çevrim olur. sözgelişi, güneş lekeleri sayısı tekrarlı olarak azalır çoğalır. bir tarihde gözlenen leke sayısı sıfır iken bir süre sonra bu sayı artar, en büyük değeri alır ve sonra tekrar sıfır olur. böylece bir çevrim tamamlanmıştır; ondan sonra ikinci çevrim başlar, başka hızda ve değerlerde çoğalır, yeniden sıfıra iner. bu da ikinci çevrimdir. güneş leke çevrimlerinin süresi 9 ile 13 yıl arasında değişir. Bilgisayar, bilişim, uzay, iktisat, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Dönme. Yakı yapıştırmak. Bisiklete binmek. Sürekli biçimde yinelenen belli bir işlem dizisi, özellikte bu dizinin bir kez yinelenme süresi, bk. dönüş süresi. Devir. Çevrim.

 

Decomposition : Alt gruplara ayırma. Ayrıştırma. Bir özdeğin daha yalın kimyasal özdeklere ayrılması. Analiz. Dekompozisyon. Ekonomi, fizik, kimya, gramer, madencilik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Bozunma. Bozulma. Bir özdeğin, daha yalın yapıda olan bileşenlere tek yönlü ayrılması. Kelime içindeki seslerin biribirleri üzerindeki etkileri ile bir sesin başka bir sese veya bir kelimenin bütünü ile daha değişik bir ses yapısına dönüşmesi: ağaç>ayeç, baba>buba, göçtü>göşdü, bugün>bbo[, takı>davı>daha, yanı>yeni vb.

Trend cycle component : Eğilim-çevrim bileşeni.

İngilizce Trend cycle decomposition Türkçe anlamı, Trend cycle decomposition eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Trend cycle decomposition ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

A posteriori information : Ardıl bilgi.

A priori probability : Öncül olasılık.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

A level : A-düzeyi. Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi).

A priori information : Öncül bilgi.

Abadir test : Abadir sınaması.

Abel blanchard model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

A error : A-hatası.

Trend cycle decomposition synonyms : a posteriori analysis, abc method, a priori analysis, a b model, aalen estimator, a posteriori probability.