Trend fitting türkçesi Trend fitting nedir

Trend fitting ingilizcede ne demek, Trend fitting nerede nasıl kullanılır?

Trend : Genel eğilim. Moda. Kırık doğrultusu. Kırık düzleminin yatay düzlemle kesiştiği çizgi. Yönlence. Akım. Eğilim. Gidişat. Gelişme doğrultusu. Meyil.

Fitting : Terzi provası. Montaj. Ayarlama. Tertibat. Mekanizma. Uygun. Yerleştirme. Kurma. Tesviyecilik. Tesisat.

Trend curve : Eğilim eğrisi.

Trend cycle component : Eğilim-çevrim bileşeni.

Trend cycle decomposition : Eğilim-çevrim ayrıştırması.

Trend in prices : Fiyatların eğilimi.