Nervus auricularis caudalis türkçesi Nervus auricularis caudalis nedir

  • N. facialis’in, dorsum auriculae’nin derisiyle arka ve üst kulak kaslarını uyaran kolu.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Nervus aurikularis kaudalis.

Nervus auricularis caudalis ingilizcede ne demek, Nervus auricularis caudalis nerede nasıl kullanılır?

Nervus : N. vestibulocochlearis’in denge işiyle sorumlu olan kolu. Nervus vestibularis. Nervus vaskularis. Damar siniri.

Caudalis : Kaudalis. Kuyrukla ilgili, kuyruk tarafı.

Arteria auricularis caudalis : A. carotis externa’dan çıkarak kulak kaidesine giden atardamar, arterya aurikularis kaudalis. Kulak arka atardamarı. Arterya aurikularis kaudalis.

İngilizce Nervus auricularis caudalis Türkçe anlamı, Nervus auricularis caudalis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Nervus auricularis caudalis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

 

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Abdomen : Böcek gövdesinin alt kısım. Karın. Batın. Karnın altı. Karın (böcek gövdesinde). Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Abdomen.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Abattoir : Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Kesimevi. Mezbaha. Salhane.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Nervus auricularis caudalis synonyms : abaxial, a amplitude mod, abdominal pain, a c syndrom, abdominal palpation, abdominal distention.