Nezaketle nedir, Nezaketle ne demek

Nezaketle; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • Nazik bir biçimde

Nezaketle ile ilgili Cümleler

  • “Kaymakam Bey, diğer memurlar ve eşraf, misafirlerini büyük bir nezaketle ağırladılar”
  • Ali teklifi nezaketle kabul etti.
  • O, onu soğuk nezaketle yanıtladı.
  • Ricamı nezaketle dinledi.
  • O beni nezaketle eve götürdü.

Nezaketle anlamı, kısaca tanımı

Nezaket : Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik

Nazik : Başkalarına karşı saygılı davranan. Gerekli önlemler alınmadığında daha kötü olan, kritik. Dikkat isteyen, özen gerektiren. İnce yapılı, narin. Özen, dikkat gösterilmezse kırılabilen, bozulabilen, kötüleşebilen.

Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz.

Biçi : Erkek çocuk.

Nazi : Nazizm yanlısı olan kimse.

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

 

Diğer dillerde Neyu anlamı nedir?

İngilizce'de Neyu ne demek ? : net energy egg