Nuncupation türkçesi Nuncupation nedir

Nuncupation ingilizcede ne demek, Nuncupation nerede nasıl kullanılır?

Nuncupative : Sözlü. Yazılı olmayan. Şifahi.

Nuncupate : Sözlü açıklama yapmak. Resmen açıklamak. Resmen ilan etmek. Açıklamada bulunmak.

Nuncupatory : Yazılı olmayan. Sözlü. Şifahi.

İngilizce Nuncupation Türkçe anlamı, Nuncupation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Nuncupation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Clarifications : Açılma. Temizleme. Durultma. Açıklık kazanma. Durulma. Belirtme. Açıklığa kavuşma. Açıklığa kavuşturma. Berraklaştırma.

Comments : Açıklamalar. Düşüncesini açıklamak. Yorumlar. Görüşler. Değerlendirmek. Açıklayıcı bilgi. Eleştirmek. Yorumlamak.

Clarification : Aydınlatma. Açıklığa kavuşturma. Belirtme. Açılma. Açıklığa kavuşma. Durulma. Bir sorunun ya da bir kavramın tüm içerimleriyle açıklanması. Arıtma. Durultma.

Communique : Duyuru. Resmi tebliğ. Sirküler. Tebliğ.

Commentary : Bir konuyu, bir sorunu ya da bir yazıyı ayrıntılarına değin gözden geçirerek anlatma, yorumlama ve çözümleme işi. Eğitim, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Anlatma. Röportaj. Yorum. Yorumlama. Nakil. Eleştiri. Bir filmin görüntülerini açıklamak amacıyla yapılan konuşma. Televizyon haber izlencelerinde günün önemli bir olayı üzerine belirtilen görüş.

 

Annunciation : İhbar. Bildirme. Haber verme. Tebliğ. Cebrail meleğin meryem ana'ya isa peygamber'in vücut bulmasını bildirmesi. Bu bildiri anısına yapılan kilise tatil günü. Haber. İlan. Duyuru.

Comment : Söz söylemek. Yorum yapmak. Tefsir etmek. Düşüncesini açıklamak. Yorumlamak. Hakkında yorumda bulunmak. Açımlamak. Yorum. Bir yapıtın iyi anlaşılması için açıklanması.

Commentation : Sayılamada bölümlenen ve çözümlenen ham bilgileri değerlendirme ve anlamlı kılma işi. öğretim sırasında açıkça anlaşılmayan söz, düşünce ve görüşlere açıklık kazandırmak için kimi durumlarda kişisel kanılara da yer verilerek yapılan açıklama. Yorumlama veya eleştirme eylemi. Sergileme. Yorumlama.

Announcements : Bildirme. Duyuru. İlan. Haber (radyo ve televizyon terimi). İlanlar. İlan etme. Anons. Duyurma.

Declaring : Deklarasyon yapmak. Afişe etmek. Fikrini belirtmek. Açıklamak. İfade vermek. Bildirme. Tanımlama. Beyan etmek. İlan etmek.

Nuncupation synonyms : declarations, bulletin, announcement, def, verbal statement, ban, commentaries, asseverations, bulletins, annunciations, account, com, accounting for, asseveration, declaration, announcing, accounts, communiques, assertions, assertion.

Nuncupation ingilizce tanımı, definition of Nuncupation

Nuncupation kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of nuncupating.