Oke türkçesi Oke nedir

  • İktisat alanında kullanılır.
  • Okka (1 okka = 1283 gr).
  • Okka.
  • 1283 gram büyüklüğündeki bir ağırlık ölçüsü.

Oke ile ilgili cümleler

English: "Do you mind if I smoke?" "Certainly not."
Turkish: " Sakıncası yoksa sigara içebilir miyim?" "Kesinlikle olmaz."

English: "Do you mind if I smoke?" "Not at all."
Turkish: "Sigara içmemin sizce bir sakıncası var mı?" "Hiç de değil."

English: "Do you have a cigarette?" "No, I only smoke other people's."
Turkish: "Sigaran var mı?" "Hayır, sadece başkalarınınkileri içerim."

English: "Is this Arabic?" "No, it's Uyghur - a language that's spoken in northwestern China."
Turkish: Bu, Arapça mı? Hayır, Uygurca. Kuzeybatı Çin'de konuşulan bir dil.

English: "Are you still dating Tom?" "No, we broke up at the beginning of last month."
Turkish: "Tom'la hala çıkıyor musunuz?" "Hayır, geçen ayın başında ayrıldık."

Oke ingilizcede ne demek, Oke nerede nasıl kullanılır?

Okedoke : Tamam. Ok (onaylama, anlaşma). Okey.

Okey : Okey (onaylama, anlaşma). Tamam.

Okey dokey : Olur. Peki. O.k. (argo terim). Tamam. Sorun değil.

Okeydoke : O.k. (argo terim). Tamam. Sorun değil. Peki.

Okeydokey : Sorun değil. Tamam. O.k. (argo terim). Peki.

Adjusting yoke : Ayar çatalı.

A stroke of genius : Dahiyane bir hareket.

 

Acanthokeratodermia : Deri boynuzsu tabakasının kalınlaşması, akantokeratoz. Akantokeratodermi. Cildin boynuzsu tabakası hipertonisi.

Access token : Erişim dizgeciği. Erişim jetonu.

Abraham stoker : Britanyalı yazar. Abraham bram stoker (1847-1912). Dracula (drakula) romanının yazarı.

İngilizce Oke Türkçe anlamı, Oke eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Oke ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Belly laugh : İçten (bir) kahkaha. Gürültülü kahkahalarla gülme.

A change in demand : Tüketicilerin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu istemin artması veya azalması diğer bir deyişle istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması. İstem kayması.

Howler : Komut kornası. Komik hata. Uluyan. Uluyan hayvan. Bağıran kimse. Gülünç hata. Gaf.

Laugh : Hande. Gülerek neden olmak. Kahkahayla gülmek. Gülme. Sevinmek. Gülüşme. Kahkaha atmak. Gülmek. Gülüş. Eğlenmek.

Jest : Şaka etmek. Şaka yapmak. Şaka. Şaka söylemek. Alay. Latife etmek. Espri. Latife. Mizah. Takılmak.

A type mutual funds : A tipi yatırım fonu. A tipi yatırım fonu ortaklığı. Ağırlıklı olarak hisse senetlerinden oluşan ve iç tüzüklerinde (esas sözleşmelerinde) asgari sınırları belirtilmek koşuluyla, portföy değerinin en az % 25’ini özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine bağlanmış olan uzun vadeli yatırım fonu.

 

Witticism : Nükte. Şaka. Nükteli söz. Espri.

Gag : Susturmak. Gag yaratmak. Kusturmak. Komik öykü. Hazırcevap olmak; sahnede tuluat yaparak seyirciyi güldürmek. Haberin yayılmasına engel olmak. Espri. Sahnede, doğaçlamaya giderek seyirciyi güldürmek ya da hazırcevap olmak. Konuşmasını önlemek. Gag.

Humour : Mizah. Komiklik. İstediğini yerine getirmek. Ayak uydurmak. Suyuna gitmek. Gönlünü yapmak. Gülünçlük. Kaprisine boyun eğmek. Memnun etmek. Huy.

Dirty joke : Kaba şaka. Kötü şaka. Kaba ve cinsel içerikli şaka.

Oke synonyms : dirty story, gag line, thigh slapper, blue story, ane, funny remark, in joke, good story, 1, sick joke, visual joke, ethnic joke, funny story, sidesplitter, punch line, sight gag, a change in individual demand, a group shares, laugh line, ability rent, tag line, abnormal budget, abolition of forced labour convention, abnormal budget expenditures, wow, a shift in individual demand, blue joke, i, wit, wittiness, a shift in demand, one liner, humor.

Oke zıt anlamlı kelimeler, Oke kelime anlamı

Ordinal : Sırasal. Takıma ait. Derece gösteren. Sıra. Takıma ait (biyoloji terimi). Sıralı. Sıra sayısı. Sıra belirten. 2. Takımla ilgili.

Divided : Bölünmüş. Parçalanmış. Munkasem. Ayrılmış. Parçalarına ayrılmış. Ayrı. Farklı.

Oke ingilizce tanımı, definition of Oke

Oke kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A Turkish and Egyptian weight, equal to about 2¾ pounds.