Olasılık belitleri nedir, Olasılık belitleri ne demek

Olasılık belitleri; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir.

İstatistiksel anlamı:

[Bakınız: Kolmogorov belitleri, olasılık].

Olasılık belitleri kısaca anlamı, tanımı

Olasıl : İhtimâli

Beli : Evet.

Belit : Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyom.

Olası : Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel. Mümkün.

Olasılı : Olasılığa dayanan, belkili, ihtimalli, muhtemel. Belkili.

Olasılık : Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal. O zamana kadar yapılmış olan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi ancak yine de tam bir kesinliğin bulunmaması durumu.

Kolm : %0,45-0,027 kurşun içeren radyoaktif bir asfalt minerali.

Diğer dillerde Olasılık belitleri anlamı nedir?

İngilizce'de Olasılık belitleri ne demek ? : axioms of probability