Onarım nedir, Onarım ne demek

 • Onarma işi, tamirat, tamir.
 • Bir yapının, bir heykelin, bir resmin bozulmuş yerlerini yeniden yapma, ilk durumuna getirme, restore etme.
 • Tarihî eser niteliği taşımayan yapıların onarılması, renovasyon

"Onarım" ile ilgili cümleler

 • "Onarımı yeni bitmiş yapının önünde hayvanın dizginlerini tıpkı tıpkısına bir erkek gibi çekti." - O. Kemal

Güzel Sanatlar alanındaki anlamı:

(Resim, Heykel, Mimarlık) Bir yapının, bir heykelin, bir resmin bozulmuş yerlerini yeniden yapma, ilk durumuna getirme.

Hukuki terim anlamı:

ta'mîr, ta'mîrât.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Üretim veya tüketim sürecinde, yıpranan, aşınan ve bozulan herhangi bir üretim aracı veya malın yeniden kullanılabilmesi için yapılmış olan her türlü işlem.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Bir filmin, içeriksel ya da fîziksel-kimyasal yönlerden uğradığı değişiklikleri gidermek amacıyla yapılmış olan çalışma.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Harap olan dokularda parenkim hücrelerinin yerini fıbroblastlar, kan damarları ve damarların çevresindeki histiyositlerin üremesi ve sonuçta bağ dokunun doldurmasıyla biçimlenen iyileşme veya doku tamiri, reperasyon.

Bilimsel terim anlamı:

Herhangi bir değer biriminde oluşmuş aşınma, bozulma ve çürümelerin giderilmesi ve birimin eski durumuna getirilmesi için yapılmış olan işler ve çeşitli parçaların değiştirilmesi.

 

Araç, aygıt, makine ve benzeri yıpranmış ya da bozulmuş bir bölümünün işler duruma getirilmesi.

genel uygulayım: Bozulmuş bir aygıt, makine ya da nesneyi; eskimiş bir yapı, döşem ve benzeri düzeltip, yararlı ve yeniden işler duruma getirme, yenileştirme.

İngilizce'de Onarım ne demek? Onarım ingilizcesi nedir?:

corrective maintenance, repair, restoration, reparation, repairing, fix, reconditioning

Fransızca'da Onarım ne demek?:

rédintégration, cur

Onarım anlamı, tanımı:

Onarım görmek : Onarılmak.

Onarımcı : Onarma işini yapan kimse, tamirci.

Onarımcılık : Bozulmuş olan nesneleri onarıp yararlı bir duruma getirme, tamircilik.

Onarma : Onarmak işi.

Tamirat : Onarım.

Tamir : Onarma, onarım. Yapılan bir yanlışı, kusuru düzeltmeye çalışma.

Heykel : Taş, tunç, bakır, kil, alçı vb. maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu, statü.

Yapma : Yapay. Yapmacık, sahici karşıtı. Yapmak işi.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

 

Getirme : Getirmek işi.

Onarım aracı : Araçları bozuldukları yerde onarma amacıyla, onarım takımlarıyla donatılmış taşıt.

Onarım ile ilgili Cümleler

 • Hızlı onarımlar yok.
 • Onarımlar çok paraya mal olacak.
 • Onarımlar en az 20 liraya mal olacak.
 • Onarımlar ne kadar sürecek?
 • Bu yeni ayakkabılar şimdiden onarım istiyor.
 • Çoraplarımın onarıma ihtiyacı var.
 • Onarımlar nasıl gidiyor?
 • Öğretmenler odası ve spor salonu onarım altında.
 • İstasyon onarımda.
 • Benim siyah ayakkabılarımın topuk onarımı gerekiyor..
 • Bu onarımları bitirmek üç saat sürer.

Diğer dillerde Onarım anlamı nedir?

İngilizce'de Onarım ne demek? : n. repair, reparation, renovation, maintenance, mend, refitment

Fransızca'da Onarım : réparation [la], restauration [la], raccommodage [le], reprise [la], réfection [la]

Almanca'da Onarım : n. Reparatur

Rusça'da Onarım : n. ремонт (M), починка (F), реставрация (F)

adj. аварийный, ремонтный