Onurlanma nedir, Onurlanma ne demek

  • Onurlanmak işi, şereflenme, teşerrüf

Onurlanma anlamı, tanımı:

Onur : Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar. İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis.

Onurlanmak : Onur duymak, şereflenmek, teşerrüf etmek.

Şereflenme : Şereflenmek işi, onurlanma, teşerrüf.

Teşerrüf : Bir kimse ile tanışmaktan onurlanma, şereflenme, şeref duyma.