Organising türkçesi Organising nedir

 • Birleştirmek.
 • Düzene sokma.
 • Organize etmek.
 • Örgütleme.
 • Tanzim.
 • Dikmek.
 • Sıraya koymak.
 • Birlik oluşturmak.
 • İşçi sendikası kurmak (ayrıca organize).
 • [#düzenleme Düzenlemek].
 • Düzenleyici.
 • Teşkilatlandırma.
 • Teşkil.
 • Yönetmek.
 • Bir şeyi koordine etmek.
 • Organize etme.
 • Sistemleştirmek.
 • Düzenleme.
 • Sendikalaştırmak.
 • Kurmak.
 • Orkestraya uyarlamak.
 • Örgütlenme.

Organising ingilizcede ne demek, Organising nerede nasıl kullanılır?

Disorganising : (britanya ingilizcesi) düzensizleştirmek. Düzenini bozmak. Karmakarışık etmek. Karıştırmak. Tertipsizleştirmek (disorganize olarak da yazılır). Altüst etmek. Dağınık hale getirmek.

Reorganising : Yeniden düzenleme. Yeniden organize etme.

Organisation : Bünye. Ortaklık. Organizasyon. Örgütlenme. Müessese. Örgüt. Düzenleme. Örgütlü kuruluş. Düzenlenmiş olma durumu. Birlik (ayrıca organization).

Organisation of american states : Amerikan devletleri örgütü.

Organisation of brussels treaty : Brüksel antlaşması örgütü.

Organisational : Organizasyona ait. Teşkilata ait. Organizasyona ait veya ilgili. Kuruluşa ait. Kuruluş tarafından üretilen (ayrıca organizational). Örgütsel. Teşkilatla ilgili. Örgüte ait olan. Organizasyonel.

Organisers : Sendikaya katılmaları için işçileri kaydeden kimse. (embriyoloji) başka bir bölümün gelişmesini ve ayrımlaşmasını uyaran embriyo bölümü (ayrıca organizer). Organizatör. Düzenleyici. Program planlama defteri. Planlayıcı. Eşya saklamak için bölmeleri olan kap.

 

Organisationally : Örgütsel olarak.

Organises : Sistemleştirmek. Düzen sağlamak. Sıraya koymak. Kurmak. Örgütleşmek. Dikmek. Teşkilatlanmak. Yönetmek. Teşkil etmek. Düzenlemek.

Organism : Organizma. Örgüt. Uzviyet. Örgenlik. Vücut. Ayrı ayrı organlar ile hayali olaylarını devam ettirebilen herhangi bir canlı varlık. Oluşum. Yapı. Yaşamsal işlevlerini devam ettirebilen herhangi bir canlı varlık.

İngilizce Organising Türkçe anlamı, Organising eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Organising ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Amenders : Onarıcı. Değiştiren kimse. Geliştiren kimse.

Bossing : Patronluk yapmak. Kabartma yapmak. Otoriter olmak. İdare etmek. Kabartma. Dövmeli kabartma.

Chew : Ağız ile çiğnemek. Tütün çiğnemek. Kafa yormak. Gevelemek. Çiğnenen tütün. Lokma. Düşünüp taşınmak. Çiğnemek. Çiğneme.

Aggregate : Tutmak. Bir araya getirmek. Bilgisayar, kimya alanlarında kullanılır. Toplamak. Bir araya toplamak. Toplaşmak. Ulaşmak (toplamı). Toplu. Kümelenmek.

Organizations : Organizma. Organizasyon. Teşkilat. Bünye. Örgüt.

 

Regulation : Yönetmelik. Sistem. Hukuk, veterinerlik alanlarında kullanılır. Ayar. Kaide. Ayarlama, bir olayın seyir veya gelişimini kontrol altında tutma. biyolojide organizmanın değişen koşullara bağlı olarak uyum göstermesi. Bir eylem ve davranış alanını ya da bir uygulama sürecini işlem kurallarına bağlayarak düzenleme. Düzen. Regülasyon.

Drain : Akaç. Tüketmek. Süzülmek. Suyu çekilmek. Akaçlamak. Kurutmak. Pansuman yapmak. Pis su borusu.

Promotes : Teşvik etmek. İlerletmek. Terfi ettirmek. Terfi etmek. Desteklemek (pol.). Desteklemek. Tanıtımını yapmak. Katkıda bulunmak.

Centralizers : Merkezleyici. Bir merkeze doğru çeken kimse yada şey. Organizatör.

Organising synonyms : array, methodizes, order, promoted, syndicate, administer, collocate, collate, decretive, drink off, boss, coordinating, engrafting, constructing, penetrating, construct, collocates, coordinator, arrangement, administers, bottom, organizing, constructed, compensators, alignment, basing, unionise, promote, cogs, adjustment, collator, constructs, rustle up.