Orphaning türkçesi Orphaning nedir

  • Kimsesiz.
  • Kimsesiz bırakmak.
  • Öksüz.
  • Artık satır.
  • Artık.
  • Ailesiz.
  • Yetim.
  • Yetrim.
  • Öksüz bırakmak.
  • Yetim bırakmak.

Orphaning ingilizcede ne demek, Orphaning nerede nasıl kullanılır?

Orphan control : Tek satır denetimi. Yalnız ilk satır. Tek satır denetimi (paragrafın ilk satırı).

Orphan line : Artık satır. Öksüz satır. Sayfanın sonunda tek başına kalan satır. Tek satır.

Widow and orphan control : Sayfanın başında ve altında tek kalan satırların engellenmesi.

Widow orphan control : (bilgisayar) sayfanın başında veya sonunda bir tek satır şeklinde bir paragrafa ait cümlenin kalmasını önleyen öyleki sayfa sonunda bir paragrafın ilk cümlesinin sığabileceği kadar bir boşluk varsa aşağıdaki boş sayfaya kayarak paragrafın bölünmemesini sağlayan (eğer sadece tek bir satır ayrı kalıyorsa) bir microsoft word komutu. Dul yetim kontrolü.

Becoming an orphan : Ailesiz kalma. Anne babasız kalma. Öksüz olma. Anne babasını kaybetme. Ebeveynsiz kalma. Öksüz kalma.

Orphanages : Yetimhaneler. Yetimler yurdu. Kimsesizlik. Öksüzlük. Yetimhane.

Orphanhood : Öksüzlük. Yetimlik.

Half orphan : Yetim. Öksüz.

Be orphaned : Kimsesiz kalmak. Öksüz kalmak.

Orphanage : Öksüzler yurdu. Kimsesizler yurdu. Yetimler okulu. Yetiştirme yurdu. Yetimler yurdu. Öksüzlük. Anası babası olmayan ya da anası babasınca bırakılan ve haklarında koruma kararı alınan (olağan, olağandışı, toplumdan kaçan ve özürlü) 7-18 yaşlarındaki çocukların aile ocağına benzer bir ortam içinde barındırılıp yetiştirildikleri bir eğitim kurumu. Kimsesizlik. Yetimhane.

 

İngilizce Orphaning Türkçe anlamı, Orphaning eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Orphaning ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Alone : Tek başına. Bikes. Yalnız başına. Bir başına. Bir. Sadece. Tek. Yalnız. Yalnızca.

Sireless : Babasız. Erkek ebeveyni olmayan.

Forlorn : Perişan. Üzgün. Terkedilmiş ve harap. Issız. Terkedilmiş ve mutsuz. Yalnız. Ümitsiz. Meyus. Sahipsiz.

Kindredless : Akrabasız. Kan bağı olmayan.

All alone : Bir başına. Kimsenin yardımı olmaksızın. Yapayalnız. Kendi kendisine.

From now on : Bundan sonra. Şimdiden sonra. Bu tarihten itibaren. Şu andan itibaren. Bundan böyle. Bundan sonrası için. Bu günden itibaren.

Dregs : Çökelek. Tortu. Posa. Çökelti. En değersiz (parça). Süprüntü. Pislik. En aşağı kısım. Telve. En değersiz.

Effluent : Dışarı akan. Sıvı halinde atık. Atık su. Atık madde. Atık. Fabrika artığı sıvı. Dışarı akan madde. Akıntı. Akıtılan.

Ever after : Daima. Ebediyen. Ondan sonra. Ondan sonra daima. Ebediyete kadar. Hep. Sonsuza dek.

Orphaning synonyms : half orphan, left, above, fag end, motherless, desolated, anymore, desolate, fatherless, unakin, lone, any longer, lonely, parentless, leaving, desolating, at that, orphans, dreg, desolates, helpless, any more, dross, friendless, loneliest, lonelier, deserted, forlornly, left overs, outcast, orphan line, vertical longline, left over.