Parça pürçük nedir, Parça pürçük ne demek

Parça pürçük; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Az, önemsiz

Parça pürçük tanımı, anlamı:

Parça : Müzik eseri. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Pasaj. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Güzel, alımlı kız veya kadın. Nesne. Tane.

Pürçük : Pürçek.

Önemsiz : Önemi olmayan, ehemmiyetsiz.

Az : Alışılmış olandan, umulandan veya gerekenden eksik olarak. Azot elementinin simgesi. Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik, çok karşıtı.