Parçalanış nedir, Parçalanış ne demek

  • Parçalanma işi

Parçalanış tanımı, anlamı:

Parça : Pasaj. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Güzel, alımlı kız veya kadın. Müzik eseri. Tane. Nesne.

Parçalanma : Parçalanmak işi.

Parçalanış oyutu : k oyutu ile kertesi 1 den büyük ya da eşit olan bir (…)çokterimlisi için, k nın aşağıdaki koşulları gerçekleyen F genişlemesi : a) (…)olarak doğrusal çarpanlara ayrılır, b) F, f nin tüm köklerince üretilir.