Parçalanma nedir, Parçalanma ne demek

  • Parçalanmak işi

Coğrafya'daki terim anlamı:

[Bakınız: mekanik parçalanma]

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Boş olmayan bir kümenin ikişer ikişer ayrık ve boş olmayan altkümelerinden oluşan bir örtü, ayrışım. Şekilde sonlu bir {Yı,Y2,Y3,Y4,Ys} parçalanma görülüyor. (...)

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Yıkılma.

Bilimsel terim anlamı:

Yüksek sıcaklık etkisiyle ve kimi zaman tezgenlerin de yardımıyla uzun hidrokarbon zincirlerinin kırılarak daha küçük moleküller oluşturması.

İngilizce'de Parçalanma ne demek? Parçalanma ingilizcesi nedir?:

desagregation, cracking, partition, degradation

Osmanlıca Parçalanma ne demek? Parçalanma Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

inkisamı ecza

Parçalanma hakkında bilgiler

Parçalanma, (İngilizce: Things Fall Apart), Nijeryalı yazar Chinua Achebe tarafından 1958 yılında yayınlanan İngilizce romandır. İngilizcede modern bir Afrika romanının arketipi olarak görülen eser, dünya çapında eleştirmenlerin övgüsünü kazanan İngilizce yazılmış ilk Afrikalı romanlarından biridir. Afrika'daki okullarda ve dünya genelinde İngilizce konuşan ülkelerde yaygın olarak okunan ve öğretilen kitaplardan biridir. Romanın adı William Butler Yeats'in "The Second Coming" adlı şiirinden alınmıştır.

Nijerya'da kurgusal dokuz köyden biri olan ve İbo olarak anılan İgbo halkının yaşadığı Umuofia'da, kabile reisi ve yerel güreş şampiyonu Okonkwo'nun ailesini, kişisel geçmişini ve İgbo geleneklerini konu alan romanda, 19. yüzyıl İngiliz sömürgeciliğinin ve Hıristiyan misyonerlerin İgbo toplumu üzerindeki etkileri anlatılmaktadır.

 

1983'te Ruhum Yeniden Doğacak adıyla Üç Çiçek Yayınevi tarafından, 2011'de Parçalanma adıyla Nazan Arıbaş Erbil tarafından Türkçeye çevirilerek İthaki Yayınları tarafından yayınlandı.

Parçalanma ile ilgili Cümleler

  • 1854'te Le Verrier Paris gözlem evi müdürü oldu. O dönemlerde bu gözlem evi parçalanma içindeydi. Le Verrier gözlem evini iyi bilimin yer aldığı bir yer olarak yeniden kurdu.
  • Arabanın parçalanması hakkında üzgün olduğunu biliyorum fakat yaralanmadın ve sağ olduğuna şükretmelisin.
  • Uçak parçalanmadan az önce, keskin bir şekilde sağa döndü.

Parçalanma anlamı, kısaca tanımı:

Parça : Müzik eseri. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Pasaj. Güzel, alımlı kız veya kadın. Tane. Nesne. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz.

 

Parçalanmak : Bir işi yapabilmek için kendini sıkıntıya sokacak kadar uğraşıp didinmek. Parçalama işine konu olmak, parçalara ayrılmak, paralanmak. Başkasını mutlu etmek için elden gelen her şeyi yapmak, didinmek.

Ciğeri parçalanmak : Yüreği parçalanmak.

Kalbi parçalanmak : Yüreği parçalanmak.

Yüreği parçalanmak : Çok acımak.

Yazar : Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, kalem erbabı, müellif. Yazma özelliği olan. Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, kalem erbabı, muharrir.

Taraf : Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Yön, yan, doğrultu. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yöre, yer.

Yayın : Radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat. Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb., neşriyat.

İngilizce : Hint-Avrupa dil ailesinden, İngiltere'de, biraz farklı biçimiyle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve İngiliz uygarlığını benimsemiş olan ülkelerde kullanılan dil, İngiliz İngilizcesi. Bu dille yazılmış olan.

Roman : İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî tür. Çingene. Bu türde yazılmış eser.

Modern : Çağdaş. Çağcıl.

Afrika : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri.

Parçalanma anemisi : Mikroanjiyopatik hemolitik anemi.

Parçalanma deseni : Kütle spektrometresinde oluşan hidrokarbonların karakteristik spektrumları.

Parçalanma hemolizisi : Mikroanjiyopatik hemolizis.

Parçalanma tepkimesi : Büyük bir molekülden daha küçük parçalar meydana getirmek için kimyasal bağların parçalanmasını sağlayan kimyasal bir tepkime.

Parçalanma ürünleri : Yaşayan hücrelerde ve dokularda biyokimyasal ve fizyolojik olaylarla madde yapımı veya madde yıkımı işlemleri sırasında oluşan daha küçük moleküllü bileşikler.

Parçalanmah : Çok sinirlenmek.

Diğer dillerde Parçalanma anlamı nedir?

İngilizce'de Parçalanma ne demek? : n. breakup, disintegration, being torn, being broken, crash, disjunction, dismemberment, disruption, fragmentation, rent, schism, smash, smash up, split, split up

Fransızca'da Parçalanma : désintégration [la], démembrement [le], désagrégation [la], fission [la], partition [la]

Almanca'da Parçalanma : Abbau

Rusça'da Parçalanma : n. дробление (N), раскол (M), расщепление (N)