Aliquots türkçesi Aliquots nedir

  • Alikuot.
  • Sıvı bölüntü.
  • Tümbölen.
  • Bir sayıyı tam bölen sayı.
  • Tambölen.
  • 24 saatlik numuneden alınan örnek.
  • Bölüntü.
  • Parça.
  • Temsili miktar.
  • Sayıyı tam bölen.

Aliquots ingilizcede ne demek, Aliquots nerede nasıl kullanılır?

Aliquot part : Tambölen.

Aliquot : 24 saatlik numuneden alınan örnek. Sıvı bölüntü. Kalansız bölen. Tümbölen. Alikuot. Parça. Tambölen. Bir sayıyı tam bölen sayı. Bölüntü. Sayıyı tam bölen.

Aliquant : Tümbölmez. Bir sayıyı kalansız bölemeyen sayı.

Aliquant part : Tambölmez.

İngilizce Aliquots Türkçe anlamı, Aliquots eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Aliquots ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Aliquot : Kalansız bölen.

Cakes : Kekler. Pasta. Çörek. Kalıp. Kabuklaşmış kir. Kek.

Schisms : Hizip. Klik. Klikleşme. Bölünme. Parçalanma. Hizipleşme.

Schism : Parçalanma. Hizipleşme. Hizip. Klik. Klikleşme. Bölünme.

Serial story in a newspaper : Bir yapıtın bir dergi ya da gazetede parça parça olarak yayımlanması, bu biçimde yayımlanan yapıt.

Factor : Birlikte ya da ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, koşullardan her biri. zeka ölçümünde, uygulanan iki ya da daha çok sayıda testten elde edilen sonucu belirleyen ve etkileyen böylece ayrı test puanları arasında bağlılaşma sağlayan varsayımsal özellik, yetenek ya da yetenek öğelerinden biri. Öge. İstatistiksel çalışmalarda, kategorik ve nitel özelliğe sahip değişken. Bilgisayar, biyoloji, eğitim, fizik, iktisat, veterinerlik alanlarında kullanılır. Öğe. Eleman. Bir olayın oluşumunu etkileyen değişkenlerden her biri. Biyolojik, iklimsel, besinsel vb. olabilen ve bir etki yapan herhangi bir ajan. bir biyokimyasal olayda görev yapan, henüz tamamıyla tanımlanmamış bir madde ya da etken. çoğunlukla tanımlandıktan sonra da kullanılmaya devam edilir ya da ayrıca isimlendirilir. Karmaşık bir yapı içinde örgütlenmiş olan oluşumların temel bileşenleri sayılan ve çeşitli ölçerlerle elde edilen ölçümlerin aralarında bağıntılı olmasını sağladığı tasarlanan ana öğelerden her biri. bk. etken çözümlemesi.

 

Fraction : Damıtık madde. Kesim. Kesir. Bayağı kesir. Bölüm. Bölüngü. Hizip. Üleşke.

Batch : Harman. Sürü. Dizi. Komşu. Bir fırın ekmek. Yaprak. Küme. Toplu iş. Grup.

Attachments : Ekler. İlgi. Bağlılık. Haciz. Sevgi. Aksesuar. Dostluk. Alaka.

Faction : Bir topluluk içinde anlaşmazlık. Hizipleşme. Grup. Klik. Ayrılık. İhtilaf. Fraksiyon. Gruplaşma. Kavga.

 

Aliquots synonyms : article, cake, bar, factors, compartment, bit, bits, divisor, broken piece, serial, fractional, broken pieces, quotients, aliquot part, batches, quotient, partition, avulsion, attachment, avulsions.

Aliquots zıt anlamlı kelimeler, Aliquots kelime anlamı

Aliquant : Bir sayıyı kalansız bölemeyen sayı. Tümbölmez.

Whole : Tüm. Sağlıklı. Yarasız beresiz. Tam. Bitev. Öz. Toplam. Sağlığı yerinde. Sağlam. Bütün.