Paraphasia türkçesi Paraphasia nedir

  • Kelime karışıklığı.
  • Parafazi.
  • Eğitim alanında kullanılır.
  • Bir düşünceyi anlatırken yanlış sözcük kullanma ve sözcükleri yanlış söyleme biçiminde kendini gösteren konuşma bozukluğu.
  • Söz karışıklığı.
  • Sözcük karışıklığı.

Paraphasia ingilizcede ne demek, Paraphasia nerede nasıl kullanılır?

Paraph : Kısa imza. Paraflamak. Paraf. Paraf atmak.

Paraphernalia : Alet edevat. Kişisel eşya. Araç gereç. Donatı. Özel eşyalar. Kişisel eşyalar. Takım taklavat. Teçhizat. Alet edavat. Öteberi.

Paraphilia : Parafili. Sapık cinsel dürtü veya cinsel sapıklık.

Paraphimosis : Parafimoz.

Paraphrase : Yorumlamak. Başka sözcüklerle anlatma. Başka kelimelerle açıklamak. Başka sözcüklerle açıklamak. Yorum. Açımlamak. Başka sözcüklerle anlatmak. Değiştirerek yazmak. Şerh. Açımlama.

Paraphrased : Şerh. Başka sözcüklerle anlatmak. Başka sözcüklerle anlatma. Yorumlamak. Yorum. Açımlama. Başka kelimelerle açıklamak. Açıklamak. Açımlamak. Değiştirerek yazmak.

Paraphrasing : Başka kelimelerle açıklamak. Yorumlamak.

Paraphymosis : Penisin ödemi, felci veya prepusyum deliğinin daralması gibi nedenlerle prepusyum içine çekilememesi. aygırlarda travma, yangı, tümör veya penis felcine bağlı olarak biçimlenir. Parafimozis.

 

Paraphrenia : Parafreni. Parafroni.

Pseudoparaphyllia : Tomurcukların üzerini çeviren yapraksı yapı. Psödoparafilya.

İngilizce Paraphasia Türkçe anlamı, Paraphasia eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Paraphasia ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Voyeurism : Dikizcilik. Voyörizm. Röntgencilik.

Academic preparation : Belli bir bilim ya da meslek dalında çalışmak için gerekli öğrenimi tamamlamış olma. yüksek öğretimin herhangi bir dalında öğrenim yapmak için gereken ön hazırlık. Akademik hazırlık.

Academy of economic and commercial sciences : İktisadi ve ticari ilimler akademisi. Ekonomi, tecim ve maliye alanlarında çalışmak isteyenleri yetiştiren, bu alanlarla ilgili sorunlar üzerinde incelemeler ve araştırmalar yapan yüksek öğretim kurumu.

Paedophilia : Sübyancılık. Pedofili. Pedofile.

Achievement age : Bir başarı testinde gerçek ya da yaklaşık olarak ortalamayı gösteren ham puanı elde etmek için gereken yaş. Başarı yaşı.

Zoophilia : Zoofilizm. Zooflli. Hayvan severlik. Hayvan tutkusu. Hayvan sevme. Hayvanlara karşı cinsel istek duyma. Zoofili. (psikoloji terimi) anormal derecede ve aşırı bir şekilde hayvan sevgisi. Hayvanlara sapıklık derecesinde ilgi duyma.

 

Fetishism : İlkel sayılan toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan doğal ya da yapay, cansız ya da canlı nesnelere tapınma. Tapınakçılık. Tapıncakçılık. Fetişizm.

Achromatopsia : Nesnelerin renksiz algılanması ya da kimi renklerin algılanmamasından ileri gelen bir görme bozukluğu. Renk körlüğü. Akromatopsi.

Exhibitionism : Teşhircilik. Teşhir hastalığı. Sergileme merakı. Göstermecilik.

Abstract intelligence : Düşünme ve yeni durumlara uyma konularında soyut kavramlar ile simgelerden başarılı biçimde yararlanma yeteneği. Soyut zeka.

Paraphasia synonyms : pedophilia, pederasty, academic year, sexual perversion, paederasty, rewording, zoophilism, recasting, achievement tests, accustoming, abulia, active school, immodesty, rephrasing, translation, abnormal child, academic intelligence, paraphrase, a priori knowledge, perversion, academy, fetichism, abstract reasoning, ability group.