Yetiştirim nedir, Yetiştirim ne demek

  • Bir hayvana herhangi bir amaçla birtakım alışkanlıklar ve beceriler kazandırma işi

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Bir hayvana şu ya da bu amaçla birtakım alışkanlıklar ve beceriler kazandırma işi.

İngilizce'de Yetiştirim ne demek? Yetiştirim ingilizcesi nedir?:

accustoming, training

Yetiştirim kısaca anlamı, tanımı:

Hayvan : Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse). At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık. Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.

Amaç : Ulaşmak istenilen sonuç, maksat. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon. Hedef. Gaye.

Alışkanlık : Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet. İç ve dış etkilerle hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren şartlanmış davranış. Bir şeye alışmış olma durumu, alışkınlık, alışmışlık, alışkı, itiyat, huy, meleke, ünsiyet, yordam.

Beceri : Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet. Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet. Vücudun, yapılması güç alıştırmalara yatkın olması durumu.

Kazan : Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap. Ankara iline bağlı ilçelerden biri. Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap.

 

Yetiştirim bitkileri : Kendiliğinden yetişen bitkilere karşılık, insan eliyle yetiştirilen ve "tarım" denilen ekonomik etkinliği yaratan bitkilerin tümü.

Diğer dillerde Yetiştirim anlamı nedir?

Rusça'da Yetiştirim : n. дрессировка (F), вывод (M), выведение (N)