Paraphernalia türkçesi Paraphernalia nedir

İngilizce Paraphernalia Türkçe anlamı, Paraphernalia eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Paraphernalia ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bits : Yuva açma aletleri. Nebze. Bit (bilişim veya bilgisayar terimi). Lokma. Uç. Bit. Parçalar. Delgi. Dizgin. Eksik etek.

Equipments : Gereç. Ekipman. Donanım. Doğuştan olan özellikler.

Private parts : Edep yeri. Mahrem yerler. Mahrem yerleri. Cinsel kılganlar. Avret. Özel bölüm. Edep yerleri.

Arming : Silahlanma. Donatım. Silah. Arma. Hazır duruma sokma. Silahlandırma.

Instruments : Edevat. Kamusal belgeler. Aletler. Göstergeler. Araçlar. Belgeler. Malzeme. Enstrümanlar.

Appurtenance : Eklenti. Ek. Mülkiyet hakkı. Müştemilat. İlave. İrtifak hakkına ilave hak. Teferruat. Aksesuar.

Rigging : Uçağın kanat ve kuyruk ayarı. Donanım. Arma levhası. Hile. Donatma. Kanat ayarı. Dalavere. Kuyruk ayarı. Arma (gemi).

Bag and baggage : Pılısını pırtısını toplayıp. Bütün eşya ile. Bütün eşyasıyla. Pılı pırtı. Pılını pırtısını toplayarak. Bütün eşyası ile. Her şeyi ile. Tasını tarağını toplayarak. Pılı pırtıyı toplayarak.

 

Effects : Ev eşyası. Bakiye. Menkul kıymetler. Efekt. Mal. Etmenler. Oyun sırasında gerekli olan etkiyi sağlamak için bazen görsel, bazen işitsel olmak üzere kullanılan musiki, gürültü, sis, kar, yağmur, güneş, gece, fırtına vb. çeşitli ses ve görüntü öğelerinin tümü. Nakit toplamı. Kişisel varlık.

Paraphernalia synonyms : stable gear, fishing rig, various things, the whole outfit, outfits, accoutrements, gear, sundries, private, gadgetry, regalia, saddlery, outfitted, this and that, appointments, baggages, accoutrement, engine, apparatus, jewels, accouterment, the whole kit and caboodle, personal effects, kit, whole caboodle, engines, equipages, odds and ends, findings, outfit, apparatuses, chattel, kits.

Paraphernalia ingilizce tanımı, definition of Paraphernalia

Paraphernalia kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Something reserved to a wife, over and above her dower, being chiefly apparel and ornaments suited to her degree.