Primitif nedir, Primitif ne demek

Primitif; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • İlkel

Veterinerlik alanındaki anlamları:

İlk, ilkel, özgün.

İngilizce'de Primitif ne demek? Primitif ingilizcesi nedir?:

primitive

Primitif tanımı, anlamı:

Prim : Sigorta kuruluşlarına bağlı olanların ödemek zorunda oldukları ücret. Pay senetlerinin asıl fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki artış. İşveren tarafından iş yapanı isteklendirip verimini artırmak veya sonuca daha kolay ve çabuk ulaşmasını sağlamak amacıyla verilen para.

İlkel : Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif. Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif. Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad. İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif. Basit, karmaşık olmayan. Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz.

Diğer dillerde Primitif anlamı nedir?

İngilizce'de Primitif ne demek? : adj. primitive, primeval; primal, wild; pristine

n. primitive, early man, one of the first humans; painter from period before the Renaissance

n. primitive

Fransızca'da Primitif : ilkel

Almanca'da Primitif : adj. primitiv