Privacies türkçesi Privacies nedir

Privacies ingilizcede ne demek, Privacies nerede nasıl kullanılır?

Privacy : Gizlilik hakkı. Kişisel gizlilik. Mahremiyet. Halvet. Bilgi sırdaşlığı. Özel. Dokunulmazlık. Kişiye özellik. Yalnızlık. Bir konutta oturanların, dışardan ve komşu yapılardan belli bir görünme uzaklığında, barış ve sessizlik içinde bulunmalarını sağlayan niteliği.

Privacy lock : Erişim kilidi. Gizlilik kilidi.

Data privacy : Veri gizliliği. Veriyi sadece yetkili kişileri tarafından erişilebileceği şekilde güvence altına alma (bilgisayar).

In absolute privacy : Tamamen aralarında kalmak üzere. Sır olarak. Tamamen mahrem olarak.

In privacy : Gizlice. Özel olarak.

Private bonded warehouse : Özel kişilere ilişkin arakoruncak. kimi gümrüklü malların özelliklerine uygun olarak yapılmış arakoruncak (özellikle, parlayıcı ve patlayıcı maddeler için olanlar). Özel arakoruncak.

Pretty good privacy : Pgp. Çok iyi mahremiyet. Kişisel bilgisayarlar için yaygın kodlama programı.

Private : Takım taklavat. Cinsel kılganlar. Ç. Gözlerden uzak. Er. Erbaş. Deniz veya kara kuvvetlerinde rütbesiz asker. Kişiye özel. Özel. Nefer.

 

Private automatic branch exchange : Özel otomatik birim santralı. Pabx. Otomatik özel santral.

Private branch exchange : Özel birim santralı. Abone sistemine dayanan sayısal veya analog telefon santralı. Pbx. Bir kuruluşun sahibi olduğu telefon sistemi (her işçinin diğer işçilerle birkaç dış hattı paylaşırken bir tane dahili hattının olduğu). Özel telefon santrali. Özel santral.

İngilizce Privacies Türkçe anlamı, Privacies eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Privacies ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Impunity : Cezasız kalmak. Cezasızlık. Cezadan muaf olma. Cezasız kalma hali. Kişisel dokunulmazlık. Cezadan muaf tutulma. Cezalanmayacağından emin olma. Ceza ve mukabelden muaf olma. Cezasız kalma.

Attrib : Kalite. Vasıf. Nitelik. Attribute (nitelik).

Especial : İstisnai. Ayrı. Göze çarpan. Müstesna. Baş. Önemli. Hususi. Mahsus.

Family jewels : Erkek cinsel organı. Erkek üreme organı. Takım taklavat.

Confidential : Zata mahsus. Gizli. Güvenilir. Emin. Mahrem. Gizli kalması gereken. Güven veren. Kişiye mahsus.

All that : Olan her şey. O kadar çok. Olağanüstü. Üstün (argo terim). Öylesine. O kadar.

Genitals : Tenasül organları. Genital organlar. Üreme kılganları. Dişi ve erkeğin üreme organları. Cinsel organlar. Cinsel kılganlar. Üreme organları. Avret.

Franchise : İmtiyaz (şirketin bayiye tanıdığı). Üyelik. Ayrıcalık. İmtiyaz. Berat. Hükümetçe tanınan ayrıcalık veya bağışıklık. Melce. Bağışıklık. Hak.

Privities : Özel ilişki. Karşılıklı ilişki. Gizli bilgi. İştirak. Ortak çıkar ilişkisi. Ortaklık. Özel olma. Yasal ilişki. Kişisellik.

 

Intimateness : Yakınlık. İçli dışlı olma durumu. Özel olma. Samimi olma durumu. Kişisellik.

Privacies synonyms : male genital organ, sex organ, genital organ, male genitalia, aloofness, extraterritorial, confidence, seclusion, privateness, crotch, commonalities, desolations, huggermugger, solitude, singleness, eligibility, esoterical, character, keep secret, airs, clandestineness, characteristic feature, exemption, intimacy, esotericism, cacheting, characters, custome, immunity, caginess, distinctive, female genitalia, isolation.