Dokunulmazlık nedir, Dokunulmazlık ne demek

Dokunulmazlık; bir hukuk terimidir.

"Dokunulmazlık" ile ilgili cümle

  • "Protokolde yeri, bedava yolculuk ve dokunulmazlıklar gibi özellikleri olan bir milletvekilisiniz." - Ç. Altan
  • "Geçim derdinden, dedikodudan, siyasetten ve takipten uzak bir dokunulmazlık." - A. N. Asya

Dokunulmazlık kısaca anlamı, tanımı:

Dokunulmazlığını kaldırmak : Anayasa veya uluslararası gelenekler gereğince, kişiye tanınan ilişilmez olma durumunu ortadan kaldırmak.

Konut dokunulmazlığı : Belli hukuki şartların dışında, kişilere ait konutlara girilememesi, arama yapılamaması ve eşyaya el konulamaması hakkı.

Yasama dokunulmazlığı : Yasama organı üyelerinin, adli kovuşturmadan korunarak görevlerini serbestçe yapabilmelerini sağlayan anayasa ilkesi, teşrii masuniyet.

Dokunulmaz : Hiçbir biçimde eleştirilemez. İlişilmez, el sürülmez, taarruzdan korunmuş.

Dokunulma : Dokunulmak işi.

Karış : Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

 

Masuniyet : Korunmuş olma durumu. Dokunulmazlık.

Anayasa : Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi. Temel, esas.

Uluslararası : Çeşitli milletlerin arasında yapılan, milletlerin arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletlerarası, beynelmilel, enternasyonal.

Gelenek : Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane, tradisyon.

Kişi : Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Erkek. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Eş, koca.

Dokunulmazlık verme : Bir bulgucuya birçok konularda verilen koruma ayrıcalığı.

Diğer dillerde Dokunulmazlık anlamı nedir?

İngilizce'de Dokunulmazlık ne demek? : adj. extraterritorial

n. exterritoriality, extraterritoriality, franchise, immunity, privacy, privilege

Fransızca'da Dokunulmazlık : immunité [la], inviolabilité [la]

Almanca'da Dokunulmazlık : n. Immunität

Rusça'da Dokunulmazlık : n. неприкосновенность (F), иммунитет (M)