Extraterritorial türkçesi Extraterritorial nedir

  • Dokunulmazlık.
  • Kendi sınırları dışında.
  • Sınırötesi.
  • Ülke yasaları dışında olan.

Extraterritorial ingilizcede ne demek, Extraterritorial nerede nasıl kullanılır?

Extraterritorial powers : Bir kent yönetimine, kendi sınırları dışında da uygulanabilmek üzere bayındırım ve denetim yetkisi verilmesi. Yetki uzanımı.

Extraterritoriality : Ülkedışılık. Dokunulmazlık. Yetki uzanımı. Bir kent yönetimine, kendi sınırları dışında da uygulanabilmek üzere bayındırım ve denetim yetkisi verilmesi. Memleket dışı dokunulmazlığı. Dış ülkede politik dokunulmazlık.

Extraterritorials : Ülke yasaları dışında olan. Sınırötesi. Kendi sınırları dışında.

İngilizce Extraterritorial Türkçe anlamı, Extraterritorial eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Extraterritorial ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Exterritorial : Diplomatik dokunulmazlığa ait. Bulunduğu ülkenin yasaları dışında olan. Dış ülke. Bulunduğu ülkenin kanunları dışında. Ülke dışında. Mekan dışı. Bölge dışı. Ülkenin yasaları dışında olan. Bulunulan memleketin kanunları dışında.

Franchises : Üyelik. Satış hakları. Ayrıcalık. Muhafiyet. İmtiyaz. Hak. Satış tekeli hakkı.

 

Privacy : Özel yaşam. Kişiye özellik. Bir konutta oturanların, dışardan ve komşu yapılardan belli bir görünme uzaklığında, barış ve sessizlik içinde bulunmalarını sağlayan niteliği. Özellik. Kişisel gizlilik. Özel. Sakınç. Halvet.

Immunity : Korunmuşluk. Ayrıcalık. Bağışık olma durumu. Muafiyet. Biyoloji, hukuk, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kimi mikroplara karşı aşılanma ya da doğal yolla direnç kazanma durumu. çözeltideki metal yükünleri etkinliğinin, seçilen bir değerin üzerine çıkmasının, metal potansiyelinin yeterince eksi yapılarak engellenmesi. Bağışıklık. İmmünite. Etkilenmeme.

Exterritoriality : Dış ülke kuralı. Diplomatik dokunulmazlık. Diplomatlara tanınan haklar.

Franchise : Hükümetçe tanınan ayrıcalık veya bağışıklık. Üyelik. Satış tekeli hakkı. İmtiyaz. Berat. Bağışıklık. İmtiyaz (şirketin bayiye tanıdığı). Ayrıcalık. Hak.

Inviolableness : Bozulamazlık.

Intangibility : Soyutluk. Fiziki varlığının bulunmaması. Anlaşılmazlık.

Privacies : Bilgi sırdaşlığı. Yalnızlık. Özel yaşam. Kişiye özellik. Özellik. Mahremiyet. Gizlilik. Gizlilik hakkı. Halvet.

Extraterritorial synonyms : extraterritorials, immunities, extraterritoriality, inviolability, transfrontier, parliamentary immunity, exemption, impunities, impunity.

Extraterritorial zıt anlamlı kelimeler, Extraterritorial kelime anlamı

Territorial : Yerel. Belirli bir bölgeye ait. Araziye ait. Mülki. Karasal. Karaya ait. Karada olan. Bölgesel. Gönüllü asker. Kara.

Extraterritorial ingilizce tanımı, definition of Extraterritorial

Extraterritorial kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Exterritorial. Beyond the limits of a territory or particular jurisdiction.