Ransom money türkçesi Ransom money nedir

Ransom money ingilizcede ne demek, Ransom money nerede nasıl kullanılır?

Ransom : Fidye ödeyerek kurtarmak. Fidye ile kurtarmak. Fidye karşılığı bırakmak. Fidye ile kurtulma. Diyet. Fidye. Kurtulmalık. Fidye ile kurtarma. Kefaret. Tutsaklıktan kurtulmak için ödenen para.

Money : İktisat, ekonomi, sosyoloji alanlarında kullanılır. Servet. Arpa. Bedel. Para. Tıkır (argo sözcük). Durağan olan, olmayan eşya değerini ölçen değişim aracı. eskiden gümüş paraya verilen ad. Nakit. Patpat. Sikke.

Ransomed : Fidye verip kurtarmak. Günahını bağışlatmak. Fidye ödeyerek kurtarılan. Fidye karşılığı bırakmak. Fidye ödenen.

Ransomer : Fidye verip kurtaran.

Ransomers : Fidye verip kurtaran.

Ransoming : Günahını bağışlatmak. Fidye ile kurtulma. Fidye. Fidye ödeyerek kurtarmak. Fidye ile kurtarmak. Diyet. Fidye ile kurtarma. Fidye verip kurtarmak. Fidye karşılığı bırakmak. Fidye alarak serbest bırakmak.

İngilizce Ransom money Türkçe anlamı, Ransom money eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ransom money ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Blood money : Kanlı para. Kan bedeli. Öldüren kişinin öldürülenin akrabalarına diyet olarak ödediği para. Diyet. Can bedeli. Adam öldürtmek için ödenen para. Diyet olarak ödenen para. Cinayet işlemek için alınan para. Kiralık katillere verilen para.

 

Ransom : Fidye alarak serbest bırakmak. Tutsaklıktan kurtulmak için ödenen para. Diyet. Fidye ile kurtarmak. Fidye ile kurtulma. Kurtulmalık. Kurtarmalık. Kefaret.

Redemptions : Geri alma. Ödeme. Borçtan kurtarma. Telafi etme. Paraya çevrilme. Amortisman. Kurtarılma. Kefaret. Tutma (söz).

Ransoms : Kefaret. Fidye ile kurtarmak. Fidye ile kurtulma. Kurtarmalık. Diyet. Fidye verip kurtarmak. Fidye ile kurtarma. Fidye karşılığı bırakmak. Fidye alarak serbest bırakmak.

Redemption : Borçtan kurtarma. İtfa. Kurtarma. Tutma (söz). Yerine getirme (vaat). Ödeme. Paraya çevirme. Telafi etme. Amortisman.

Ransoming : Fidye ile kurtulma. Fidye karşılığı bırakmak. Fidye ile kurtarmak. Kurtarmalık. Fidye ile kurtarma. Fidye verip kurtarmak. Diyet. Günahını bağışlatmak. Fidye alarak serbest bırakmak.