Rapacity türkçesi Rapacity nedir

Rapacity ingilizcede ne demek, Rapacity nerede nasıl kullanılır?

Rapacities : Gözü doymama. Yırtıcılık. Hasislik. Hırs. Açgözlülük.

Rapacious : Zorbalık. Gözü doymaz. Zorba. Aç gözlü. Açgözlü. Doymak bilmez. Hasis. Yırtıcı. Haris. Yağmacı.

Rapaciousness : Hasislik. Açgözlülük. Tamah. Yırtıcılık. Doymak bilmezlik. Gözü doymama. Hırs. Harislik.

Carapace : Karapas. Kabuk. Bazı hayvanlarda sırtı tamamen ya da kısmen örten kitinsi ya da kemiksi kalkan. kaplumbağalarda kabuğun tümsek olan dorsal kısmına verilen ad. bağa. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bağdaşmaz arayüzey. Sıklıkla akarlarda idiosomayı kaplayan dorsal sklerotinize tabaka. birçok kabukluda başın üst skleritlerinin arka ve yan genişlemeleri tarafından oluşturulan yapı, üst kabuk. Bazı hayvanlarda sırtı tamamen veya kısmen örten kitin veya kemikten oluşan kalkan. Kaplumbağa kabuğu. Karapaks. Kabuk (hayvan).

Carapaces : Bağdaşmaz arayüzey. Kabuk. Kaplumbağa kabuğu. Kabuk (hayvan).

Arapaho : Arapaho'nın yerli dili. Oklahoma'da (abd) bir kasaba. Oklahoma eyaletinde yerleşim yeri.

Fluorapatite : Flüorapatit.

Drapable : Bez ile örtülebilir. Örtü ile kapatılabilir. Zarif bir şekilde katlanabilir (örtü kumaş kıyafet giyecek vs). İnce katlar şeklinde hazırlanabilir.

 

Intraparietal : Beynin parteyal bölgesinde bulunan (anatomi terimi). Organ duvarları içinde bulunan (anatomi terimi). Kapanmış. Gizli. İntraparyetal. Duvarlar içinde bulunan.

Estrapade : Atın biniciyi üzerinden atmak için hareket etmesi.

İngilizce Rapacity Türkçe anlamı, Rapacity eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Rapacity ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Gluttonies : Oburluk.

Mammon : Servet tanrısı. İhtiras. Kötü yola sevkeden servet.

Niggardliness : Cimrilik.

Ravin : Şikar. Av. Yağma.

Eagerness : Heves. Arzu. Canlılık. İsteklilik. Şevk. İstek. Can atma. Heveslilik. Sabırsızlık.

Voracity : Doymak bilmezlik. Doymazlık. Oburluk.

Skimpiness : Cimrilik. Yetersizlik. Eksiklik. Tutumlu olma özelliği. Pintilik. Kıtlık. Azlık.

Gluttony : Oburluk.

Uncharitableness : Cimrilik. Nezaketsizlik. Merhametsizlik. Pintilik. Kabalık. Hayır sever olmama.

Edacity : İştahlılık. Oburluk. Doymazlık.

Rapacity synonyms : esurience, avaritia, mortal sin, avidities, avarices, cupidity, rapaciousness, deadly sin, cheese paring, ravenousness, stinginess, greediness, meanness, mammons, predations, covetousness, ambition, avidness, greeds, miserliness, ungenerousness, tightness, predation, avidity, acharnement, enviousness, acquisitiveness, greed, forwardness, voraciousness, rapacities, graspingness, avarice.

Rapacity zıt anlamlı kelimeler, Rapacity kelime anlamı

Venial sin : Affedilir günah. Affedilebilir günah. Affedilebilir suç. Bağışlanabilir günah.

Rapacity ingilizce tanımı, definition of Rapacity

Rapacity kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, the rapacity of pirates. The rapacity of wolves. The quality of being rapacious. Rapaciousness. Ravenousness.