Reactions türkçesi Reactions nedir

Reactions ile ilgili cümleler

English: Tom carefully watched Mary's reactions.
Turkish: Tom, Mary'nin tepkilerini dikkatle izledi.

English: In 1920, British astronomer Arthur Eddington proposed that the Sun and other stars are powered by nuclear reactions.
Turkish: 1920'de İngiliz astronom Arthur Eddington güneş ve diğer yıldızların nükleer reaksiyonlar tarafından desteklendiğini ileri sürdü.

English: Scientists of the 19th century believed that the Sun was powered by chemical reactions.
Turkish: 19.yüzyılın bilim adamları güneşin kimyasal reaksiyonlar tarafından desteklendiğine inanmaktadır.

English: Human and animal life are influenced by their reactions to the atmospheric environment.
Turkish: İnsan ve hayvan yaşamı atmosferik çevreye gösterdikleri tepkilerden etkilenirler.

Reactions ingilizcede ne demek, Reactions nerede nasıl kullanılır?

Addition reactions : Ek reaksiyonlar.

Atopic reactions : Toz akarlarıyla temas sonucunda ortaya çıkan, burun yangısı, astım, egzama gibi klinik belirtilerle ayırt edilen tip ı aşırı duyarlılık reaksiyonu. Atopik reaksiyonlar.

Chemical reactions : Kimyasal reaksiyon. Kimyasal tepkimeler. Kimyasalların karıştırılması neticesinde ortaya çıkan tepki. Kimyasallar arasındaki etkileşim. Organizmalarda meydana gelen kimyasal olaylar. kimyasal reaksiyonlar. Kimyasal reaksiyonlar.

 

Condensation reactions : Kondansasyon reaksiyonları. Yoğunlaşma tepkimeleri. Küçük moleküllerin aralarından su çıkararak daha büyük molekülleri oluşturmaları. örnek: amino asitlerin peptitleri oluşturması gibi. Dehidrasyon sentezi.

Consecutive reactions : Ardıl tepkimeler. Ardışık tepkimeler. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Bir tepkime ürününün bir başka tepkimede tepken olarak tüketildiği, birbiri ardısıra oluşan tepkimeler. Birinin ürünü öbürüne tepken olan art arda tepkimeler dizisi. Müteakip reaksiyonlar. Sıralı tepkimeler.

Phase ii reactions : İkinci evre reaksiyonları. İlaçların vücutta maruz kaldıkları enzimatik olayların, kimyasal değişmenin türüne göre sınıflandırılmasında bir üretim aşaması olan kimyasal metabolitlere herhangi bir grubun eklenmesi evresi.

Oxidation reduction reactions : Elektron kaybeden maddenin oksitlendiği, elektron kazanan maddenin ise indirgendiği, bir atomdan diğerine elektronların taşındığı dönüşümlü olaylar, redoks reaksiyonu. Oksidasyon-redüksiyon reaksiyonu. Yükseltgenme-indirgenme tepkimeleri.

 

Nuclear reactions : Çekirdeksel tepkileşimler. Nükleer reaksiyon. Nükleer tepkimeler. Bir öğecik çekirdeğinin başka öğecik çekirdeğine, bir yerdeş çekirdeğe dönüştüğü, yıldızlardaki ısılçekirdeksel süreçler ya da tepkileşimliklerde ve başka insan yapısı düzeneklerde oluşan süreçler.

Coupled reactions : Bağlaşık tepkimeler. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Ürünleri ya da tepkinleri arasında, ortak olanların varlığı dolayısıyla birbirini etkileyen tepkimeler dizisi.

Oxidationreduction reactions : Elektron kaybeden maddenin oksitlendiği, elektron kazanan maddenin ise indirgendiği, bir atomdan diğerine elektronların taşındığı dönüşümlü olaylar. Oksidasyon redüksiyon reaksiyonları.

İngilizce Reactions Türkçe anlamı, Reactions eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Reactions ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Backlash : Güçlenen bir inanca karşı oluşan güçlü tepki. Aralık. Güçlü tepki (siyasal veya toplumsal bir gelişmeye karşı). Geri tepmek. Beklenmedik sonuç (kötü). Ters tepme. Boşluk (mühendislik terimi). Geriye ani hareket. Beklenmedik kötü sonuç.

Dealings : Alışveriş. İş. İlişki. Bağlantı. İş ilişkileri. İş ilişkisi. İlişkiler. Muamele.

Reduction : Tenzilat. Biyoloji, fizik, kimya, gümrük, sinema, televizyon, ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir filmin, optik basım yoluyla, kendinden daha ufak boyda bir film üzerine aktarılması. büyültme karşıtı. İndirim. Düşürme. Tenzil. Redüksiyon. Azaltılmış şey. Bir bileşikten oksijen çıkarılması veya bir atom, iyon veya molekülün elektron kazanması. hacimce küçülme, miktarca azalma, indirgeme, redüksiyon. Küçültülmüş resim.

Chemical equilibrium : İki yönlü bir kimyasal tepkimede her iki yöndeki tepkime hızlarının eşit olduğu ve tepken derişimlerinin değişmediği durum. Kimyasal denge.

Recoiling : Geri çekilme. Geri çekilmek. Geri tepmek (silah). İrkilme. Geri tepmek. Geri gelmek. Ürkme. İrkilmek.

Retroaction : Geriye bakma. Geriye doğru işleme (hukuk). Geriye yürüme. Geriye doğru işleme. Geriye doğru işleme (hukuk terimi). Geçmişi kapsama. Makable şümul.

Kick back : Yeniden uyuşturucuya başlamak. Geri tepmek. Rahatlamak. Çalınmış eşya veya parayı sahibine geri vermek. Rüşvet vermek. Geri tepmek (tüfek).

Oxidization : Oksitlenme. Oksitleme. Oksidasyon.

Equilibrium : Muvazene. Denge . Dengeli olma. Halk kültürünü oluşturan öğeler arasında varolduğu savunulan denge. (bu öğelerden biri üzerine yapılan bir baskı, kendini diğer öğeler üzerine ileteceğinden ilgili halk kültürü düzeni bozulacaktır. eğer, öğe üzerindeki baskı kaldırılacak olursa, çok kez halk kültürü düzeni eski durumuna dönüşmektedir.) bk. denge kuramı. Ekonomi, fizik, kimya, iktisat, sosyoloji alanlarında kullanılır. Birbirine ters yönlü güçlerin eşitlenmesi sonucu değişme eğiliminin kalmadığı durum. Karşıt etkilerin birbirine eşdeğer olduğu durum. Denge. Balans. Denge durumu.

Obscurantism : Örümcek kafalılık. Bilgisizlik taraftarlığı. Kimi toplumsal sınıfların belli bir eğitim düzeyini aşmaması ve aydınlatıcı birtakım bilgilerle donatılmaması gerektiğini ileri süren ve genellikle özgür düşüncelere karşı koyanların tutumuna verilen ad. Bilmesinlercilik.

Reactions synonyms : aldol reaction, neutralization reaction, chemical decomposition reaction, displacement reaction, neutralisation reaction, oxidoreduction, elimination reaction, double decomposition reaction, neutralisation, reaction, retrogadation, chemical process, reducing, bigotry, double decomposition, reflex, allergy, decomposition reaction, reagent, reception, kickback, kickbacks, rebounds, decomposition, addition reaction, reagents, metathesis, chain reaction, backlashing, redox, blowback, recoils, backfire.

Reactions zıt anlamlı kelimeler, Reactions kelime anlamı

Center : Ortaya yerleştirmek. Sente. Santra. Ortaya gelmek. Çevresinde dönüp dolaşmak. Ortalamak. Kemer inşaat desteği. Özek. Ilımlı kimse.

Left : Sol kanat. Sol. Sol el. Kalmak. Sola ait. Soldaki. Artık. Be.sola. Sola. Sol tarafa.