Reproductions türkçesi Reproductions nedir

 • Yeniden üretim.
 • Üreme.
 • Reprodüksiyon.
 • Tekrar oynama.
 • Aynını yapma.
 • Kopan organın tekrar çıkması.
 • Çoğalma.
 • Türetme.
 • Yeniden üreme.
 • Özdeşbaskı.
 • Taklit.
 • Eserin kopyası.
 • Yeniden basma.
 • Kopyasını yapma.
 • Yeniden yapma.

Reproductions ingilizcede ne demek, Reproductions nerede nasıl kullanılır?

Reproduction by impression : Bir yapıtın basımevlerindeki baskı araçları ile çoğaltılması. Basım yoluyla çoğaltma.

Reproduction by printing : Basım yoluyla çoğaltma. Bir yapıtın basımevlerindeki baskı araçları ile çoğaltılması.

Reproduction organs : Üreme kılganları. Üreme organları.

Reproduction rate : Nüfus yenilenme oranı.

Reproduction system : Üreme jüyesi. Üreme sistemi.

Sexual reproduction : Seksüel üreme. Dölleme ve üreme. Eşeyli üreme. Eşey hücreleri meydana getirerek erkek ve dişi eşey hücrelerinin birleşmesi ve zigot oluşumu ile başlayan üreme biçimi. seksüel üreme. Cinsel ilişki ile yeniden üreme. Eşeyli fireme. Erkek ve dişi eşey hücrelerinin birleşmesi ve zigot oluşumuyla başlayan üreme biçimi, seksüel üreme.

Asexuel reproduction : Eşeysiz üreme. Aseksüel üreme.

Infringment to the right of reproduction : Hak iyesinin izni olmadan bir yapıtın çoğaltılması. Çoğaltma hakkına saldırı.

Vegetatif reproduction : Vejatatif üreme. Basit hücre bölünmeleri veya ana bitkiden ayrılan vejatatif kısımların bağımsız fertler halinde gelişmesi.

 

Simple reproduction of capital : Basit yeniden üretim. Marksist kuramda üretim sürecinde, belirli bir dönem sonunda aynı üretim ölçeğinde, aynı teknolojiyle üretimin yenilenmesi. krş. genişletilmiş yeniden üretim.

İngilizce Reproductions Türkçe anlamı, Reproductions eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Reproductions ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bastardly : Yolsuz. Ahlaksız. Yozlaşmış. Evlilik dışı doğmuş. Bozulmuş. Dejenere olmuş. Alçak. Evlilik dışı doğan. Sahte.

Invention : İnsanoğlunun, yaratıcısı olduğu kültür ürün ve olaylarına dayanarak oluşturduğu, daha önceleri benzeri bulunmayan, yeni kültür ürün ve olaylarından her biri. bk. halk yaratısı, yayılım, insanbilim okulu, karşılaştırma yöntemi, tarihsel yöntem. Açım. Keşf. Yaratıcılık. Orijinallik. Türeti. Yaratı. Bulma. Düzen. Uydurma.

Reprinted : Yeniden basmak. Tekrar basmak. Yeniden baskı. Yeniden basılma. Tekrar baskı. Yeni baskısını yapmak. Tekrar basım. Ayrıbasım. Yeni baskı.

Sexual reproduction : Eşeyli fireme. Erkek ve dişi eşey hücrelerinin birleşmesi ve zigot oluşumuyla başlayan üreme biçimi, seksüel üreme. Cinsel ilişki ile yeniden üreme. Eşeyli üreme. Seksüel üreme. Eşey hücreleri meydana getirerek erkek ve dişi eşey hücrelerinin birleşmesi ve zigot oluşumu ile başlayan üreme biçimi. seksüel üreme. Dölleme ve üreme.

Increments : Artış. Fark değişiklik. Artım. Kar. Artma. Kazanç.

Replica : Kopya. Kırılabilen toplu tabanca. Aslına çok benzeyen. Maske. Tıpkı basım. Yineleme. Bir yapıtın fotoğraf ya da başka araçlarla tıpkısının basılması. Eşi. Eserin sanatçının kendi yaptığı kopyası.

 

Repro : Eserin sanatçının yaptığı kopyası. Kopya.

Parturition : Doğumun gerçekleşmesi. Parturasyon. Doğurma. Doğum. Türe özgü normal gebelik süresi sonunda yavrunun ve plasentanın döl yatağı içi ortamdan dış ortama geçiş süreci, yavrulama.

Geniture : (eski kullanım) doğum. Bir kişinin doğumu. Doğum. Meydana gelme. Doğuş. Jenerasyon.

Buildup : Promosyon. Artış. Birikim. Kademe kademe büyüme (ör. silahlı kuvvetlerin). Gelişim. Tanıtım (bir şeyin popüleritesini artırmak amacıyla). Takviye. Gelişme. Büyüme.

Reproductions synonyms : organic process, biological process, reprint, brummagem, rebuilding, formation, reissuing, affectation, reconstruction, falser, asexual reproduction, giving birth, affectations, reissues, copy, derivatives, artificial, toy, accruement, gamogenesis, false, semination, reprints, bogus, enlargements, regenerations, reproduction, regeneration, proliferating, reissue, renewal, proliferations, multiplication.