Resort türkçesi Resort nedir

  • Çareyi -de bulmak.
  • [#başvurma Başvurmak].
  • Gitmek.
  • -den yararlanma.
  • -e başvurmak.
  • Tatil yeri.
  • Dinlenme yeri.
  • Başvurma.
  • Sık sık uğramak.
  • Yoluna gitmek.

Resort ile ilgili cümleler

English: Ali is ready to resort to violence in order to get what he wants.
Turkish: Ali istediğini almak için şiddete başvurmaya hazır.

English: I had to resort to threats to get my money back.
Turkish: Paramı geri almak için tehditlere başvurmak zorunda kaldım.

English: Have you seen the website for the ski resort we went to last week?
Turkish: Geçen hafta gittiğimiz kayak merkezine yönelik web sitesini gördün mü?

English: I hope they don't resort to violence to accomplish their goals.
Turkish: Hedeflerine ulaşmak için şiddete başvurmayacaklarını umuyorum.

English: Don't resort to violence.
Turkish: Şiddete başvurmayın.

Resort ingilizcede ne demek, Resort nerede nasıl kullanılır?

Resort to : Başvurmak. Tevessül etmek. Son çare olarak kullanmak. -e gitmek.

Resort to force : Kaba kuvvete başvurmak. Zor kullanmak. Şiddete başvurmak. Kuvvete başvurmak.

Resort to violence : Şiddet göstermek. Şiddet uygulamak. Şiddete başvurmak.

Have resort to : Başvurmak.

Without resort to force : Zor kullanmadan. Kaba kuvvete başvurmadan. Zora başvurmadan.

Court of last resort : Yargıtay. En yüksek mahkeme.

 

Summer resort : Yazlık. Yazlık yer. Sayfiye. Sayfiye evi. Sayfiye yeri.

Sea resort : Ziyaretçilerin tatillerini geçirmeleri için deniz kenarında bulunan yer. Yaz tatili. Sahil tatil yeri. Deniz tatili.

Last resort : Temyiz derecesi. Son çare. Nihai merci. Son merci. Son müracaat mercii. Üst derece. Son çözüm yolu. Nihai makam. Son plan. Son kaçış yolu.

Bathing resort : Denize girilen bölgeler.

İngilizce Resort Türkçe anlamı, Resort eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Resort ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Employ : İş vermek. İşe almak. Sağlamak. İşlendirmek. Görevlendirmek. İstihdam etmek. Meşgul etmek. İş verme. Memur etmek. Kullanmak.

Recourse : Müracaat. Yardım. Yasal vergilerde, ilgili örgütçe yapılan gerçeklemenin kişi haklarına, ya da yasasına aykırı bulunduğu nedenleri açıklanmak ve belirtilmek yoluyla kişinin alınan karara karşı durarak yetkili kuruşlara yasal süresi içinde baş vurması. Yardım kaynağı. Başvurulacak kimse. Yardım dileme. Karşıdurma. Merci. Rücu hakkı.

Dude ranch : Sonradan tatil merkezine dönüştürülmüş çiftlik. Turist ağırlayan çiftlik. Büyük çiftlik.

Recreation room : Oyun odası. Okulda öğrencilerin dinlenme zamanı oturdukları ya da gezindikleri yer. Dinlenme odası. Dinlenme veya oyun odası.

 

Enrollment : Askere alma. Kaydetme. Yazma. Kütük. Kayıt toplamı. Yazılma. Kayıt. Sicil.

Vacationland : Tatilya. Dinlence yeri. Tatilciler için pek çok cazibe ve barınma yeri sağlayan alan.

Recur : Yeniden olmak. Tekrar meydana gelmek. Tekrar aklına gelmek. Tekrarlamak. Hatırlamak. Tekrar olmak (olay). Depreşmek. Nüksetmek. Tekrar olmak. Yinelemek.

Appeal : Karşıtlama. Sıçramaya girerken atılım hareketi. Yüksek mahkemeye yapılan rica. İlgisini çekmek. Bir soruşturuda, soru çizinliğinin başına eklenmiş bir yazı ya da mektup aracılığıyla ya da bir görüşmede yapılan açış konuşmasıyla araştırmanın sunulması. Yardım ya da merhamet için yapılan rica. Çekicilik. Çekmek. Başvuruda bulunmak. Yalvarmak.

Referring : Sevketmek. Sevk. Yararlanmak. Atfetmek. Ait saymak. Bakmak. -e gelince. Ait olmak. Değinmek.

Resort synonyms : honeymoon resort, resort area, holiday resort, resort hotel, resorted, fall back, utilize, be sold, approach, application, answer, consult, departs, appeals, become, depart, haunt, enrolments, approached, resting place, be enough, disembark, call upon, vacation spot, utilise, approaches, reference, bugger off, calling on, recourses, be damaged, disembarked, health resort.

Resort zıt anlamlı kelimeler, Resort kelime anlamı

Stay in place : Yerinde kalmak.

Resort ingilizce tanımı, definition of Resort

Resort kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Active power or movement. Often figuratively. To repair. Recourse. To betake one`s self. To go. A betaking one`s self. As, to have resort to force. The act of visiting or seeking. The act of going to, or making application. Spring. As, a place of popular resort.