Sanat filmi nedir, Sanat filmi ne demek

  • Kazanç düşünülmeden salt sanat kaygısıyla yapılmış olan film

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Sanat düzeyi yüksek film.

1908 yılına doğru Fransız sinemasında ortaya çıkan bir akım. Tanınmış yazarların hazırladığı oyunlukların, ünlü tiyatro oyuncularınca, tiyatro uygulayımına göre canlandırılmasına dayanır. Daha sonra öbür Avrupa ülkelerine de yayılmıştır.

Sanat kaygılarını önde tutan, iş ve tecim olanaklarını hesaba katmayan film.

İngilizce'de Sanat filmi ne demek? Sanat filmi ingilizcesi nedir?:

art film (feature), art film, "film d'art"

Sanat filmi kısaca anlamı, tanımı:

Sanat : Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. Bir şey yapmada gösterilen ustalık. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü. Zanaat. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.

Film : Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak. Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit. Sinemalarda gösterilen eser.

 

Kazanç : Yarar, çıkar, kâr. Satılan bir mal, yapılmış olan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, getiri, temettü.

Düşün : Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

Kaygı : Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa. Genellikle kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen gerginlik duygusu.