Scrap material türkçesi Scrap material nedir

  • Elişi çalışmalarında kullanılan kutu, ip, şişe, mantar, parça kumaş vb. gereçlere verilen ad.
  • Eğitim alanında kullanılır.
  • Artık gereç.

Scrap material ingilizcede ne demek, Scrap material nerede nasıl kullanılır?

Scrap : Paçavra. Bir yana atmak. Kapışmak. Hurda olarak kullanmak. Kırpıntı. Kavga etmek. Kırıntı. Iskarta. Kapışma.

Material : Gerekli. Özdeksel. Maddeci. Kumaş. Madde. Malzeme. Bedensel. Materyal. Bir iş yapmak için kullanılması gereken aygıt ya da özdek.

Scrap book : Gündelik defter. El defteri.

Scrap dealer : Hurdacı.

Scrap file : Karalama kütüğü. Karalama dosyası.

Scrap files : Atık dosyalar.

İngilizce Scrap material Türkçe anlamı, Scrap material eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Scrap material ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Accustoming : Yetiştirim. Alıştırmak. Ünsiyet. Ülfet. Bir hayvana şu ya da bu amaçla birtakım alışkanlıklar ve beceriler kazandırma işi.

Ability group : Düzey kümesi. Öğrencilerin, sınıf ya da yaş durumlarına bakılmaksızın, özellikle anlatım ve beceri derslerinde, öğrenmeye hazır oluş ya da başarıları yönünden oluşturdukları tek tür ve kısa süreli çalışma kümesi.

Active school : Eğitim ve öğretim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularında öğrencilere geniş çapta katılma olanağı sağlayan okul. program, yöntem ve insan ilişkileri bakımından işe ve etkinliğe önem veren okul. Etkin okul.

 

Abulia : İstenç yitimi. İrade kaybı. Abulya. Karar verme, dikkat, devinme gibi zihin ve beden etkinliğiyle ilişkili işleri yapamamak biçiminde kendini gösteren ve sinir yorgunluğu sonucu ortaya çıkan durum. İstem yitimi. Abuli. İrade gücünün kaybolmasıyla tanımlanan sinir hastalığı. Kayıtsızlık. İrade yitimi.

Academy : Okul. Medrese. Bilim dallarında, güzel ya da uygulamalı sanatlarda orta ve yüksek öğretim yapan kimi okullara verilen ad. üyeleri bilginlerden, yazarlardan, sanatçılardan oluşan bilim ve sanat kuruluşu. Akademi. Yüksekokul. Yüksek okul. Bilim adamları topluluğu. Plato'nun kurduğu felsefe okulu.

Achievement age : Bir başarı testinde gerçek ya da yaklaşık olarak ortalamayı gösteren ham puanı elde etmek için gereken yaş. Başarı yaşı.

Abnormal child : Olağandışı çocuk. Bedensel, zihinsel ya da toplumsal özellikler bakımından olağandışı ayrılıklar gösteren çocuk.

Achromatopsia : Akromatopsi. Renk körlüğü. Nesnelerin renksiz algılanması ya da kimi renklerin algılanmamasından ileri gelen bir görme bozukluğu.

Abstract intelligence : Düşünme ve yeni durumlara uyma konularında soyut kavramlar ile simgelerden başarılı biçimde yararlanma yeteneği. Soyut zeka.

Academic intelligence : Soyut kavramları kolayca kavramaya yatkın zeka. Akademik zeka.

Scrap material synonyms : academic preparation, used material, academic year, a priori knowledge, academy of economic and commercial sciences, achievement tests, abstract reasoning.