Seküler nedir, Seküler ne demek

Seküler; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Yüzyıllık, yüzyılda bir olan
  • Laik yaşama ait, dinden bağımsız olan.

Seküler hakkında bilgiler

[Bakınız: laik]

Seküler anlamı, tanımı:

Laik : Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan.

Yüzyıllık : Yaklaşık olarak sürerliği yüzyıl olan, asırlık.

Yüzyıl : Yüzyıllık süre, asır. İçinde yaşanılan zaman. Milat başlangıç alınarak 1-100, 101-200, 201-300 vb. olarak sayılan yüzyıllık dönem.

Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat.

Bağımsız : Müstakil. Bağımsız milletvekili. Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür. Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse.

Bir : Sayıların ilki. Aynı, benzer. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Tek. Ancak, yalnız. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Beraber. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bu sayı kadar olan. Sadece. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bir kez. Eş, aynı, bir boyda.