Shy türkçesi Shy nedir

Shy ile ilgili cümleler

English: Ali is shy around strangers.
Turkish: Ali yabancıların etrafında utangaç.

English: Ali is no longer the shy boy he once was.
Turkish: Ali artık bir zamanlar olduğu gibi utangaç çocuk değil.

English: Ali isn't shy at all.
Turkish: Ali hiç utangaç değil.

English: Ali is a shy boy.
Turkish: Ali utangaç bir çocuktur.

English: Ali is shy and doesn't talk much.
Turkish: Ali utangaçtır ve çok konuşmaz.

Shy ingilizcede ne demek, Shy nerede nasıl kullanılır?

Shy away from : Çekinmek. İmtina etmek. Geri durmak. Kendini geri çekmek. Uzak durmak. Sakınmak. Kaçınmak.

Shy person : Utangaç.

Be shy about : Çekinmek.

Be shy of : Bahsetmekten çekinmek.

Fight shy of : Uzak dövüşmek. Karışmamak. Aldırmamak. Kaçınmak. Sakınmak. Uzak durmak.

Shying : Atmak. Ürkmek (at). Sakınmak. Pısırık. Korkmak. Fırlatmak. İrkilmek. Çekingen. Utangaç. Çekinmek.

Have a shy at : Denemek. Tecrübe etmek.

Shyers : Daha irkilen. Daha ürkek. Daha çekingen. Daha korkak. Daha sakınan.

Shylock : Tefeci. Cimri.

Shyest : Korkan. Pısırık. En ürkek. En korkak. En utangaç. Ürkek. Çekingen. İhtiyatlı. Eksik. Sıkılgan.

İngilizce Shy Türkçe anlamı, Shy eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Shy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bewaring : Kaçınmak. Çok dikkat etmek. Dikkat etmek. Gözünü açmak. Korunmak.

Be wary : Kontrollü olmak.

Boggles : Yanaşmamak. Becerememek. Yüzüne gözüne bulaştırmak.

Belch : Çıkarmak (duman). Fışkırmak. Geğirmek. Duman çıkarmak. Çıkarmak duman. Çıkarma. Püskürtmek. Geğirti. Püskürmek.

Apprehends : Anlamak. Tutuklamak. Tevkif etmek. Korkuyla beklemek. Yakalamak. Endişe etmek. Kavramak. İdrak etmek.

Be wary of : Dikkat etmek.

Shied : Ürkmüş. Korkmuş.

Shy synonyms : be careful not to, being frightened, be leery of, shier, demurest, stick in the mud, spiritless, jellyfish, blenched, be startled, abstractive, pusillanimous, avoids, avoid, bungs, shyest, shying, chucking, start, be appalled, abstained, farouche, abstains, timid, recoiling, pushovers, boggling, recoiled, pudent, shudders, fainthearted, backward, avoided.

Shy zıt anlamlı kelimeler, Shy kelime anlamı

Confident : Kendinden emin.

Diffidence : Çekingenlik. Mahcubiyet. Kendine güvensizlik. Utangaçlık. Kaçınma. Çekinme. Pısırıklık.

Unwary : Gafil. Tedbirsiz. Uyanık olmayan. Dikkatsiz. İhtiyatsız.

Shy ingilizce tanımı, definition of Shy

 

Shy kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Said especially of horses. To start suddenly aside through fright or suspicion. As, the team is shy two players. Inadequately supplied. Lacking. To shy a slipper. A sudden start aside, as by a horse. Easily frightened. Short. Timid. As, a shy bird. To throw sidewise with a jerk. To fling. As, to shy a stone.