Silsilename nedir, Silsilename ne demek

Silsilename; kökeni arapça, farsça dillerine dayanır.

  • Bir kimsenin silsilesini gösteren çizelge

Silsilename anlamı, tanımı:

Silsile : Bilinen en eski atalardan yaşayan torunlara kadar aile sırası. Birbirine bağlı, birbiriyle ilgili şeylerin oluşturduğu dizi, sıra.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Çizelge : Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel. Kadro, kademe, basamak ve derecelerin yer aldığı liste.

Bir : Bu sayı kadar olan. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Sayıların ilki. Bir kez. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Tek. Ancak, yalnız. Aynı, benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Sadece. Beraber. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Eş, aynı, bir boyda.

Diğer dillerde Silsilename anlamı nedir?

İngilizce'de Silsilename ne demek? : chart showing someone´s lineage.