Singular noun türkçesi Singular noun nedir

  • Tekil isim.

Singular noun ingilizcede ne demek, Singular noun nerede nasıl kullanılır?

Singular : Teklik. Benzersiz. Tuhaf. Ayrı. Adlarda ve çekimli fiillerde nesne veya şahsın sayıca tek olması durumu. Müfret. Garip. Olağandışı. Tek. Müstesna.

Noun : İsim. Ad. Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan kelime türü: ayşe, hasan, ağaç, yaprak, doğruluk, incelik, ordu, toplum, buluş, akış vb. adlar özel ad, tür adı, somut ad, soyut ad, topluluk adı gibi türlere ayrılır. bunlara bk. || (almanca nomen; fr. nom; ing. noun) bir oluş ve kılış bildiren fiilin dışında kalan ve ad gibi çekilebilen kelime sınıflarının tümüne verilen ad; ad, sıfat, zamir, edat, bağlaç ve ünlemi içine alan geniş kapsamlı ad; ad soylu söz: ağız, dil, pınar, incelik, acı, tatlı, yürekli, yüreksiz; ben, bizler, siz, sizler; yanında, gerisinde; fakat, ancak; evet, hayır, of, eyvah vb.

Singular distribution : Tekil dağılım.

Singular function : Tekil fonksiyon.

Singular integral : Tekil integral.

Singular matrix : Tekil matris.