Singular distribution türkçesi Singular distribution nedir

Singular distribution ingilizcede ne demek, Singular distribution nerede nasıl kullanılır?

Singular : Eşsiz. Bireysel. Tekil sözcük. Teklik. Müstesna. Tuhaf. Müfret. Olağanüstü. Fevkalade. Tekil.

Distribution : Bir özdek ya da nesneyi çeşitli evrelere, konumlara durumlara üleştirme. Bir niceliğin işlevi olduğu bir değişkenin değerleri üzerinde ağırlıklı üleşimi. Taksim. Bölüştürme. Düzenleme. Coğrafya, eğitim, ekonomi, fizik, iktisat, kimya, sinema, televizyon, tiyatro, veterinerlik alanlarında kullanılır. Dağılma. Serpme. Rol dağıtımı. Halkbilimle ilgili ürün ve olayların coğrafyadaki dağılımı, bk. yayılım. krş. koşut gelişim.

Non singular distribution : Tekil olmayan dağılım.

Singular function : Tekil fonksiyon.

Singular integral : Tekil integral.

Singular matrix : Tekil matris.