Singular function türkçesi Singular function nedir

Singular function ingilizcede ne demek, Singular function nerede nasıl kullanılır?

Singular : Yalnız. Kişisel. Olağandışı. Ayrı. Benzersiz. Münferit. Tekil sözcük. Adlarda ve çekimli fiillerde nesne veya şahsın sayıca tek olması durumu. Acayip.

Function : Kimi niceliklerin değişimiyle bağıntılı olarak değişen niceliklere verilen genel ad. İşlev görmek. İşlev. Bir organın normal olarak yaptığı görev. İşlemek. Bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin matematiksel ifadesi. bk. işlev. Görev yapmak. Bir organ ya da bölgeye özgü olan doğal faaliyet. fonksiyon. Fonksiyon. Fonksiyonunu yerine getirmek.

Singular distribution : Tekil dağılım.

Singular integral : Tekil integral.

Singular matrix : Tekil matris.

Singular noun : Tekil isim.