Singular türkçesi Singular nedir

 • Benzersiz.
 • Gramer alanında kullanılır.
 • Acayip.
 • Eşsiz.
 • Adlarda ve çekimli fiillerde nesne veya şahsın sayıca tek olması durumu.
 • Ayrı.
 • Yalnız.
 • Olağanüstü.
 • Müfret.
 • Müstesna.
 • Tuhaf.
 • Teklik.
 • Kişisel.
 • Fevkalade.
 • Garip.
 • Bireysel.
 • Tekil.
 • Tek.
 • Münferit.
 • Tekil sözcük.
 • Olağandışı.

Singular ile ilgili cümleler

English: A noun can be singular or plural.
Turkish: Bir isim tekil veya çoğul olabilir.

Singular ingilizcede ne demek, Singular nerede nasıl kullanılır?

Singular distribution : Tekil dağılım.

Singular function : Tekil fonksiyon.

Singular integral : Tekil integral.

Singular matrix : Tekil matris.

Singular noun : Tekil isim.

Non singular matrix : Tekil olmayan matris.

Singularize : Tekilleştirmek. Özelliğini belirtmek.

Singularity : Garabet. Gariplik. Tuhaflık. Eşsizlik. Fevkaladelik. Özellik. Tekillik. Tek olma. Görülmemişlik. Acayiplik.

Singular solution : Tekil çözüm.

Singularisation : Tekilleştirme.

İngilizce Singular Türkçe anlamı, Singular eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Singular ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

In loneliness : İzole. Kendi kendine. Tek başına. Kendi başına.

In a class by itself : Biricik. Türünün en iyisi. Başkasına bezemeyen. Kendi sınıfında.

Above the ordinary : Alışılmışın ötesinde.

 

Supernormal : Normalüstü.

Nonpareils : Emsali kalmamış. Emsalsiz. Şeker kaplı bir tür çikolata. Tablet şekerleme. Altı puntoluk harf. Eşsiz insan. Rakipsiz. Benzersiz şey.

Antic : Soytarılık. Maskara. Maskaralık. Tuhaflık.

Abnormals : Anormal. Düzensizlik. Uygun olmayan. Sapkın. Düzgüsüz.

Accent intensive : Söz içinde çoğu zaman vurguyu üzerinde taşıyan hecenin daha şiddetli vurgulanmasıyla, bir maksadın, bir duygunun daha iyi belirtilmesini sağlayan vurgu: yazlığa bu hafta mı taşınıyor sunuz? hayır, gele ıcek hafta; bu sevimsiz olaylar karşısında adamcağız ımahvoldu; bu gayretler yapıldı ama sonuç olarak ıhiçbir şey getirmedi; ıamma da yaptınız, dedi, siz hiç hasta görmediniz mi? vb. Pekiştirme vurgusu.

Marvelous : Nefis. Süper. Hayret verici. Harikulade. Şahane. Harika. Müthiş.

Esoteric : Özel. Ezoterik. Nadir. Ufak bir gruba özgü. Batıni. Belli bir gruba hitap eden. Bir kesime hitap eden. Belirli bir kesime hitap eden. İçrek.

Singular synonyms : personals, oneness, damndest, classical, unity, marvellously, codgers, differing, accentuation, detachedly, marvelously, aside, oneliness, by herself, different, breathtaking, disjuncts, awkward, disjunct, distanced, cranked, beyond all comparison, ablative, offbeat, curious, excellently, exclusive of, hatchings, abstract noun, nonesuch, just, single, deviants.

 

Singular zıt anlamlı kelimeler, Singular kelime anlamı

Ordinary : Yetkili makam. Değişmez kurallar (katolik kilisesi). Alışılmış şey. Olağan. Alışılmış. Basit. Sıradan. Sıra işi. Alelade. Orta halli yemek (ingiliz ingilizcesi).

Common : Alışılagelmiş. Topluma ait. Genel. Halka açık yer. Toplumsal. Karma mal. Yalpı. Olağan. Meydan. Halka açık alan.

Singular ingilizce tanımı, definition of Singular

Singular kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Single. An individual instance. A particular. Distinct. Separate or apart from others.