Singular solution türkçesi Singular solution nedir

Singular solution ingilizcede ne demek, Singular solution nerede nasıl kullanılır?

Singular : Münferit. Benzersiz. Fevkalade. Teklik. Olağandışı. Tek. Olağanüstü. Müstesna. Müfret. Bireysel.

Solution : Halletme. Solusyon. Solüsyon. Çözünme. Bir ya da daha çok sıvı ya da katının tekdüze dağılmış özdeciklerini içeren bir sıvı ya da katı ortamdan oluşan karışım, anlamdaş eriyik. Erime. Çare. Çözüm. Ara verme. Çözüm yolu.

Singular distribution : Tekil dağılım.

Singular function : Tekil fonksiyon.

Singular integral : Tekil integral.

Singular matrix : Tekil matris.