Singular integral türkçesi Singular integral nedir

  • Tekil integral.

Singular integral ingilizcede ne demek, Singular integral nerede nasıl kullanılır?

Singular : Yalnız. Tekil. Münferit. Müstesna. Ayrı. Fevkalade. Bireysel. Teklik. Tuhaf. Adlarda ve çekimli fiillerde nesne veya şahsın sayıca tek olması durumu.

Integral : Bir işlevin, bağlı olduğu değişkenlerin küçük değişimleri için aldığı değerin, değişim aralıkları ile çarpımları toplamının sonsuz küçük değişim aralığı için vardığı erey. Tek parça. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Bir bütünün ayrılmaz bir parçası olan. Tamsayılardan oluşan. Cüz. Tam şey. Tümlev. Değişken aralıkları ile her aralık ortasındaki işlev değerleri çarpımları toplamının aralıklar küçüldükçe vardığı erey. Bütünü oluşturan.

Singular distribution : Tekil dağılım.

Singular function : Tekil fonksiyon.

Singular matrix : Tekil matris.

Singular noun : Tekil isim.