Singular matrix türkçesi Singular matrix nedir

Singular matrix ingilizcede ne demek, Singular matrix nerede nasıl kullanılır?

Singular : Eşsiz. Acayip. Münferit. Adlarda ve çekimli fiillerde nesne veya şahsın sayıca tek olması durumu. Kişisel. Bireysel. Ayrı. Yalnız. Garip.

Matrix : Dizey. Dikdörtgen biçiminde yatık, dik sıralardan yapılmış iki boyutlu sayılar dizisi. Matriks. Rahim. Dölyatağı. Kalıp. Kloroplastlarda zarların içinde kalan zemin maddesi, stroma. mitokondrilerde iç zarın çevrelediği yarı sıvı madde. Düzey. Matris. Kemik dokuda bulunan hücre içi madde. kendisinden kıl, tırnak, bazal zar veya hücre iskeleti gibi yapı veya unsurların şekillendiği dokuların genel adı. döl yatağı. bir nesneye biçim veren veya dayanak olan şey. bir hücre veya organelin jel kıvamındaki sıvı içeriği.

Non singular matrix : Tekil olmayan matris.

Singular distribution : Tekil dağılım.

Singular function : Tekil fonksiyon.

Singular integral : Tekil integral.