Sofra bezi nedir, Sofra bezi ne demek

  • Sofranın altına serilen yaygı

Sofra bezi anlamı, kısaca tanımı:

Sofra : Anüs. Birlikte yemek yiyenlerin tümü. Masa, sini vb. şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu. Halı göbeğinde daire biçimindeki çiçekli bölüm. Genellikle tekerlek biçiminde, üzerinde yemek de yenebilen ayaklı hamur tahtası.

Altın : Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Altından yapılmış sikke. Bu elementten yapılmış. Üstün nitelikli, değerli.

Yaygı : Yere veya döşeme üzerine serilen örtü.