Solitary parasitism türkçesi Solitary parasitism nedir

  • Soliter parazitlik.
  • Bir konukçu üzerinde tek bir parazit bireyin yaşaması.
  • Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.
  • Bir konakçı üzerinde tek bir parazitin yaşaması.

Solitary parasitism ingilizcede ne demek, Solitary parasitism nerede nasıl kullanılır?

Solitary : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Münferit. Kendi başına. Tek, bir tek, başkalarından ayrı, tek başına, solitaryus. Tenha. Tek. Münzevi. Tek tek yaşama. Organizmaların koloni ya da sosyeteler yapmaksızın tek tek yaşamaları. Kasvetli.

Parasitism : Bitki bitki, bitki hayvan ya da hayvan hayvan arasında olabilen ve parazitin konukçudan faydalanması sonucu konukçunun zarar görmesi. Asalaklık. Parazitlerden kaynaklanan hastalık. Asalak yaşama durumu; ektilik, yelmeşiklik. Bir ortak yaşama tipi olup bir arada yaşayan iki farklı organizmadan birinin diğerinin zararına ortaklıktan yararlanması; herhangi bir konak üzerinde yaşama. 2.organik bileşik yapma yeteneğini kaybetmiş bazı bitkilerin besin ihtiyaçlarını emeçleri ile üzerinde yaşadıkları konak bitkiden sağlaması. parazitlik. Bir ortak yaşama tipi olup bir arada yaşayan iki farklı organizmadan birinin diğerinin zararına ortaklıktan yararlanması, asalaklık, antagonistik simbiyozis. simbiyontun fayda gördüğü ancak konağın zarar gördüğü simbiyozis. parazitlerin neden olduğu enfeksiyon veya enfestasyon. Vücutta parazitlerin yol açtığı hastalık. Parazitlik. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir ortak yaşama tipi olup, bir arada yaşayan iki farklı organizmadan birinin diğerinin zararına ortaklıktan yararlanması, herhangi bir konak üzerinde asalak yaşama durumu, parazitlik, parazitizm.

 

Solitary confinement : Hücreye kapatma. Tek kişilik hücre cezası. Hücre hapsi. Yalnız hapsedilme. Hücrede tecrit.

Breeding parasitism : Kimi arılar (chrysididae, multillidae vb.), kimi kın kanatlılar (meloidae) ve kimi kuşların (guguk kuşu) bir başka türün kuluçka odalarına veya yuvalarına girip yumurtalarını, larvalarını veya besinlerini yemeleri veya kendi yavrularını bırakıp büyütmeleri durumu. Kuluçka parazitizmi. Bazı arılar (chrysididae, mutillidae vb.), bazı kın kanatlılar (meloidae) ve bazı kuşların (guguk kuşu) bir başka türün kuluçka odalarına ya da yuvalarına girip yumurtalarını, larvalarını ya da besinlerini yemeleri ya da kendi yavrularını baktırıp büyütmeleri durumu. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kuluçka paraziti.

Brood parasitism : Bazı arılar (chrysididae, mutillidae vb.), bazı kın kanatlılar (meloidae) ve bazı kuşların (guguk kuşu) bir başka türün kuluçka odalarına ya da yuvalarına girip yumurtalarını, larvalarını ya da besinlerini yemeleri ya da kendi yavrularını baktırıp büyütmeleri durumu. Kimi arılar (chrysididae, multillidae vb.), kimi kın kanatlılar (meloidae) ve kimi kuşların (guguk kuşu) bir başka türün kuluçka odalarına veya yuvalarına girip yumurtalarını, larvalarını veya besinlerini yemeleri veya kendi yavrularını bırakıp büyütmeleri durumu. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kuluçka parazitizmi. Kuluçka paraziti.

 

Ectoparasitism : Eksternal parazitlik. Dış asalaklık. Konağın vücudunun dış tarafında asalak olarak yaşama durumu, dış parazitlik, eksternal parazitlik, ektoparazitlik. Ektoparazitlik.