Spekülasyon nedir, Spekülasyon ne demek

Spekülasyon; bir ticaret terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Vurgunculuk.
 • Kurgu
 • Saptırma.

"Spekülasyon" ile ilgili cümleler

 • "Matematik aksiyomları andıran deminki kesin sözlerinde, şimdi birer spekülasyon esnekliği hissolunuyordu." - Y. K. Karaosmanoğlu
 • "Bulgur fiyatları üzerine korkunç bir spekülasyona girişmişlerdi." - E. E. Talu

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Kişisel öngörülere dayanarak fiyatında yükselme beklenen iktisadi varlığı satın alarak veya fiyatında düşme bekleneni satarak aradaki fiyat farklılıklarından kâr elde etme etkinliği.

İngilizce'de Spekülasyon ne demek? Spekülasyon ingilizcesi nedir?:

speculation

Spekülasyon hakkında bilgiler

Spekülasyon, arbitrajın aksine, mevcut piyasa yapısının değerlendirilmesi sonrasında oluşan beklentiler dikkate alınarak ve risk üstlenilerek kazanç sağlayabilme çabasıdır.

Spekülasyon bir suç değildir. Aksine borsalar ve piyasaların varlık sebepleri insanları spekülasyon yapmaya davet ederek ve onları bu yönde teşvik ederek her menkul kıymetin hak ettiği fiyata (ya da değere) ulaşmasını sağlamaktır .

Spekülatör, menkul kıymetleri ucuz bir fiyatla alıp daha ileri bir tarihte, alış fiyatından daha yüksek fiyatla satmayı hedefleyen kişidir. Spekülatör, en ucuz olduğunu düşündüğü anda menkul kıymetleri satın alır ve zirvede olduğunu düşündüğü zaman satar. Alış fiyatı satış fiyatından küçükse spekülatör kâr eder. Alış fiyatı satış fiyatından yüksekse (alınan şey alındığı fiyattan daha ucuza satılmışsa) spekülatör zarar eder. Bu açıklamadan anlaşılabileceği gibi spekülatör, bilgisine ve bilgiyi değerlendirebilme yeteneğine güvenerek risk üstlenen kişidir. Garantili kazanç yoktur. Spekülatörün yanlış öngörüleri zarara uğramasına neden olabilir. Spekülatör risk üstlendiğinden arbitrajcıdan farklıdır.

 

Spekülasyon ile ilgili Cümleler

 • Biz spekülasyon yapıyorduk.
 • Spekülasyon yapmak istemiyorum.
 • Temelsiz spekülasyonlar.
 • O tam bir spekülasyondur.
 • Bu sadece spekülasyon.
 • O sadece spekülasyon.
 • Spekülasyona katılmayacağım.
 • Ben sadece spekülasyon yapabilirim.
 • Spekülasyon yapmıyorum.
 • Cümleler için bir pazar olsaydı, dilbilgisi spekülasyonlarımız birdenbire anlam bulurdu.

Spekülasyon anlamı, kısaca tanımı:

Vurgunculuk : İleride meydana gelebilecek fiyat dalgalanmalarından yararlanarak haksız kazanç sağlama, alaverecilik, ihtikâr, ihtikârcılık, spekülasyon, spekülatörlük.

Saptırma : Saptırmak işi, spekülasyon. Süs olarak yapılmış olan kırık çizgili silme.

Kurgu : Gerçek olmayan olay ve kahramanlardan oluşan eser. Çatı. Bir bütün oluşturmak için parçaları takıp birleştirme işi, montaj. Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar. Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir uyum ve anlam bütünlüğü sağlayarak birleştirme, montaj. Uygulamaya geçmeyen, sadece bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce, kuramsal araştırma, spekülasyon. Zembereğin kurulmuş olma durumu. Bir işe hazırlamak için yapılmış olan telkin.

 

Arbitraj : Ara kazanç.

Aksi : Uygun olmayan. Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi. İnatçı, hırçın, huysuz.

Mevcut : Var olan, bulunan. Bir topluluğu oluşturan bireylerin tümü.

Piyasa : Arz ve talebin karşılaştığı alan. Alışveriş fiyatı, geçerli fiyat. Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar. Bir yol üzerinde gidip gelerek gezinme. Ortalık.

Spekülasyon güdüsüyle para istemi : İktisadi karar birimlerinin piyasa faiz oranlarındaki değişimlere bağlı olarak tahvil fiyatlarında ortaya çıkabilecek değişmelerden kaynaklanan olası sermaye kazançlarından yararlanabilmek veya sermaye kayıplarından kaçınabilmek amacıyla ellerinde bulundurmak istedikleri para miktarı. Spekülasyon güdüsüyle para istemi, faizin ters yönlü bir fonksiyonudur.

Diğer dillerde Spekülasyon anlamı nedir?

İngilizce'de Spekülasyon ne demek? : n. speculation, spec, adventure

Fransızca'da Spekülasyon : spéculation [la]

Almanca'da Spekülasyon : n. Spekulation

Rusça'da Spekülasyon : n. спекуляция (F)