Mevcut nedir, Mevcut ne demek

Mevcut; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Var olan, bulunan
 • Bir topluluğu oluşturan bireylerin tümü.

"Mevcut" ile ilgili cümleler

 • "Okulun öğrenci mevcudu."
 • "Dünya güzelliği sendedir mevcut / Hususi özenmiş yaratmış mabut" - Âşık Veysel

Mevcut isminin anlamı, Mevcut ne demek:

Erkek ismi olarak; Var olan, bulunan. Hazır olan, hazır bulunan.

Mevcut anlamı, kısaca tanımı:

Mevcut olmak : Var olmak, bulunmak.

Toplu : Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Hepsi bir arada bulunan, toplanmış. Bir arada, bütün, kombine. Topu olan. Düzenlenmiş, dağınık olmayan. Vücutça dolgun.

Birey : Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert. Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert. Bir türün kapsamı içine giren somut varlık. İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert.

Var : Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı. Elde bulunan her şey. Sahiplik bildiren olumlu ad cümleleri kuran bir söz.

 

Bir : Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Beraber. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Tek. Sadece. Bu sayı kadar olan. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Sayıların ilki. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Ancak, yalnız. Bir kez. Aynı, benzer. Eş, aynı, bir boyda.

Mevcut ile ilgili Cümleler

 • Bay Tani ve karısı partide mevcuttu.
 • Mevcut en az yüz kişi vardı.
 • Araba kazaları ile ilgili mevcut yasa değişiklikler gerektirir.
 • Sınıf mevcutları sınırlıdır.
 • Mevcut kırk kişi vardı.
 • İhtiyacımız olan bilgi çeşidi her zaman mevcut değil.
 • Mevcut kiracıları birikmiş kira borcunu ödemedikleri için mahkemeye vererek tahliye etti.
 • Mevcut kabine hakkında ne düşünüyorsun?
 • Biletler burada 30 dolara mevcuttur.
 • Mevcut evimiz çok küçük, bu nedenle taşınmaya karar verdik.
 • Biletler kapıda mevcuttur.
 • Mevcut bütün erkekler smokin giyiyorlardı.
 • Çevre kirliliğinin bir sonucu olarak gölde hiç bir yaşam formu mevcut değil.
 • Mevcut adayların bir listesi vardı.

Diğer dillerde Mevcut anlamı nedir?

İngilizce'de Mevcut ne demek? : adj. present, available, actual, existing, existent, in hand, attendant, physical, prevalent, stock, substantial, visible

n. total, total number of attendance, supply, store

Fransızca'da Mevcut : existant/e, présent/e

Almanca'da Mevcut : n. Bestand, Inventar

adj. befindlich, bestehend

adv. zugegen

Rusça'da Mevcut : n. наличность (F), численность (F), контингент (M)

adj. имеющийся, присутствующий, данный, наличный