Stack the cards against somebody türkçesi Stack the cards against somebody nedir

  • Kartları aleyhine dizmek.

Stack the cards against somebody ingilizcede ne demek, Stack the cards against somebody nerede nasıl kullanılır?

Stack : Kolon. Daireler çizerek uçmak. İstif. Katlardaki döşemleri birbirlerine bağlıyan düşey boru. Ek bellek. Egzoz. Çatmak (tüfekleri). Yığmak. Baca.

The : Belgili tanımlık. Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belirli durumlarda isimden önce kullanılır.

Cards : Oyun kağıdı. Kartpostal. İskambil kağıdı. Kart. Kartlar. Kartvizit. Tarak (dokuma). Tebrik kartı. Amerika'da kredi kartı alacak hesapları ile desteklenen dönen nitelikteki sertifikalar. Belge.

Against : Aleyhinde. Kontra. -e değecek şekilde. Mukabilinde. -e karşı. Muhalif. Karşı. -e zıt yönde. Karşısında. -e aykırı.

Somebody : Kimse. Önemli kimse. Biri. Birisi. Bir kimse. Kimisi. Bazısı. Şahsiyet. Önemli birisi.

Take out a summons against somebody : Mahkemeye vermek.

Discriminate against somebody : Fark gözetmek. Kötü davranmak.

Be dead set against somebody : Taban tabana zıt olmak.

Weigh against somebody : Karşı olmak. Aleyhinde konuşmak.

Have a grudge against somebody : Kin gütmek.