Taşımacılık nedir, Taşımacılık ne demek

  • İnsan, mal vb.nin çeşitli araçlarla bir yerden bir yere taşınması işi, nakliyecilik, nakliyat, transport

Taşımacılık hakkında bilgiler

[Bakınız: nakliyat]

Taşımacılık anlamı, tanımı:

Nakliyat : Taşıma işleri, taşımacılık.

Toplu taşımacılık : Toplu taşıma yapma durumu.

Taşımacı : Başkalarının eşyasını istenilen yere taşımayı sağlayan kimse, nakliyeci, nakliyatçı.

Taşıma : Taşımak işi.

İnsan : Âdemoğlu, âdem evladı. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

Araç : Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. Taşıt.

Taşınma : Taşınmak işi.

Nakliyecilik : Taşımacılık.

Transport : Taşımacılık, nakliyat. Bir yerden başka bir yere taşıma, iletme, nakil.

Diğer dillerde Taşımacılık anlamı nedir?

İngilizce'de Taşımacılık ne demek? : n. transportation, carrying trade

Almanca'da Taşımacılık : n. Spedition, Transportwesen